genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"

              

" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง "www.genesis.in.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 วันที่ 26 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2020

**********************


ปฎิทินฉลองวัด ปี 2020

 

 

พิธีเปิด งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

มอบพิธีมอบเกียรติบัตร งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25

การขับร้องวันคริสต์มาส ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ งานแห่ดาว 2019-12-25

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 1 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 2 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงชุด1 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

การแสดงชุด2 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

ประกาศรางวัลแห่ดาว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 2019-12-25

การแสดงของน้องแมทธิว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร2019-12-25

 

 

กำหนดการ งานคริสต์มาส-แห่ดาว สกลนคร
24-25ธันวาคม 2019

รับชม ย้อนหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสคริสตมาสและปีใหม่เจ้าหน้าที่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 11.00 น.
ณ วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม จังหวัดนครพนม

ชมย้อนหลังบทอื่นๆ
เริ่มพิธี ,บทอ่าน,บทพระวรสาร, ภาคถวาย,ภาครับศิล,ปิดพิธี

แบ่งปันตามรอยบุญราศี อุทัย พองพูม -350 ปี มิสซังสยาม
กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา และ คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


แบ่งปัน 350 ปี มิสซังสยาม กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


ตอนที่ 3, 4 ,5
********************************

 

พิธีเปิด-เสก พิพิธภัณฑ์บุญราศี สองคอน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

 


ขอพร จูบพระธาตุ ท้ายพิธี
ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 79 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

*********************พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************LIVE )))ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (เลือกชมได้ตามความเร็วของเน็ตได้)
30 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี (ค.ศ1989-ค.ศ.2019)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

**********ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


****

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************

ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์
       
ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************


บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม


เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสุกิจ  นารินทร์รักษ์  เจ้าอาวาส


ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 10.30 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

 

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06

*******************************


ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

************************
ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึก 1/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

***************************

บันทึก 2/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

************************บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 20199


บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"
********************************

 


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต


****************

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************

ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************

 

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 

 

 Bishop
2 ซมอ 5:1-7,10 ,มก 3:22-30
2020-01-27

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่สอง     2 ซมอ 5:1-7,10

     ชาวอิสราเอลทุกเผ่ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสายเลือดเดียวกันกับพระองค์ ในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง พระองค์ทรงนำชาวอิสราเอลออกรบ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่พระองค์ว่า ‘ท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา ท่านจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอล’” บรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงมาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองเฮโบรน เขาจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

ดาวิดมีพระชนมายุสามสิบพรรษาเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ และทรงเป็นกษัตริย์อยู่เป็นเวลาสี่สิบปี พระองค์ทรงปกครองชนเผ่ายูดาห์ ที่เมืองเฮโบรนเป็นเวลาเจ็ดปีหกเดือน ทรงปกครองชาวอิสราเอลทุกเผ่าและชนเผ่ายูดาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบสามปี
กษัตริย์ดาวิดเสด็จพร้อมกับบรรดาทหารเข้าโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม โจมตีชาวเยบุสที่อยู่ในแผ่นดินนั้น ชาวเยบุสกล่าวกับกษัตริย์ดาวิดว่า “ท่านไม่มีวันจะเข้ามาที่นี่ได้ คนตาบอดและคนพิการก็ยังจะกันท่านไว้ได้ คล้ายกับกล่าวว่า ดาวิดจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้เลย แต่กษัตริย์ดาวิดทรงยึดป้อมศิโยน คือเมืองของดาวิดไว้ได้
นับวันกษัตริย์ดาวิดยิ่งทรงมีพระอำนาจมากขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมจักรวาลสถิตกับพระองค์

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก    มก 3:22-30

     เวลานั้น บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้

     เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”

 

 

Download และฟังวันอื่นๆ


   

ข้อรำพึง
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 

พระกระแสเรียกคือการเรียกของพระเจ้า บางคนพระองค์เรียกให้เป็นพระสงฆ์ นักบวช อีกบางคนพระองค์เรียกให้เป็นฆราวาส แต่ทุกกระแสเรียกมีศักดิ์ศรีสูงส่ง เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้.
ในกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ นักบวชนั้น พระองค์ต้องการให้เขาเป็นอิสระจากพันธะทางครอบครัว เขาไม่มีครอบครัว เพื่อจะได้มีเวลาสำหรับทำพันธะกิจที่พระองค์มอบหมายให้คือเป็นชาวประมงจับมนุษย์ และคุณสมบัติที่พระองค์เรียกร้องให้เขามีคือ ความอดทน ความเพียรทน ความกล้าหาญ และการรู้จักแยกแยะสถานะการต่างๆ. เขาต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนพระเยซูเจ้า และต้องมีชีวิตที่ทุ่มเทเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม.
ส่วนกระแสเรียกของฆราวาสนั้น ไม่ได้เน้นที่ฆราวาสได้รับเรียกหรือ`คิดแต่เอาตัวรอดแต่อย่างเดียว. แต่เป็นกระแสเรียกที่ไปช่วยคนอื่นให้รอดอีกด้วย. คริสตชนคือสาวกของพระเจ้าพันธกิจคือร่วมมือทำตามแผนการของพระเจ้า และนำคนอื่นให้ไปหาพระเยซูเจ้า. หน้าที่ของเขาคือเป็นสาวกที่สวดภาวนา มีสันติ มีความรัก และมีความดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น
ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เกลือ​ดอง​แผ่น​ดิน ถ้า​เกลือจืด​ไป​แล้ว จะ​เอา​อะไร​มา​ทำ​ให้​เค็ม​อีก​เล่า เกลือ​นั้น​ย่อม​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร นอก​จาก​จะ​ถูก​ทิ้ง​ให้​คน​เหยียบย่ำ.ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​แสง​สว่าง​ส่อง​โลก เมือง​ที่​ตั้งอยู่​บน​ภูเขา​จะ​ไม่​ถูก​ปิดบัง.มธ 5.13-14

  

"พระกระแสเรียกคือการเรียกของพระเจ้า"
2020-01-26

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

     

 

 

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

     

 


 

""วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
   
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


       
 
 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน มกราคม::

ภาวนาพิเศษเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม
ในจังหวัดสกลนคร

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday เดือน มกราคม

1 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อวัฒนา สอนนุชาติ
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อดนัย พิลาจันทร์
2 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น บอสโก วันทยา ศิริปะกะ
5 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อขวีญชัย นาอุดม
14 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อโจฮันแนส มิเชล ฮูตาบารัส
15 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อ วีระชัย อุตะมะชะ
27 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อภัคพล มหัตกุล
คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน
28 มกราคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปาโล ฉลอง แก้วอาศา

ฉลองศาสนนาม

25 มกราคม คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ
31 มกราคม คุณพ่อยอห์น บอสโก สมบัติ มังทะ
คุณพ่อยอห์น บอสโก วันทยา ศิริปะกะ
อภิเษกเป็นพระสังฆราช
23 มกราคม พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
6 มกราคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อ โจฮันเนส มิเชล ฮูตาบารัส
25 มกราคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล

ระลึกถึงท่าน...ในคาภาวนา
15 มกราคม คุณพ่อเสงี่ยมดี ศรีวรกุล
18 มกราคม พระคุณเจ้า มีแชล มงคล ประคองจิต
22 มกราคม คุณพ่อ ปิแอร์ โกลาส์ 
 


 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม 2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 

 

 
 

  
 

 
 


 


  

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?Power of Love
พลังรักสร้างพลังคุณ
ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

       
 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           
           

 

    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
January 26, 2020
1  

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com