" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์************************************

เชิญร่วมฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ :
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่


*********************************

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"
 

  


ข้อรำพึงจากพระวาจา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล   อสค 18:1-10,13ข,30-32
     องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทำไมท่านทั้งหลายจึงกล่าวคำพังเพยนี้ซ้ำซากในแผ่นดินอิสราเอลว่า ‘พ่อกินผลองุ่นเปรี้ยว แต่ลูกเข็ดฟัน’
     เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส ท่านทั้งหลายจะต้องไม่ใช้คำพังเพยนี้อีกต่อไปในอิสราเอล ดูซิ ชีวิตทั้งหลายเป็นของเรา ชีวิตของพ่อเป็นของเราฉันใด ชีวิตของลูกก็เป็นของเราฉันนั้น ผู้ใดทำบาป ผู้นั้นจะต้องตาย”
“ถ้าคนหนึ่งเป็นผู้ชอบธรรม ปฏิบัติความถูกต้องและความยุติธรรม ถ้าเขาไม่กินของถวายตามสักการสถานบนที่สูง ไม่เงยหน้าขึ้นคารวะรูปเคารพของพงศ์พันธุ์อิสราเอล ไม่ล่วงเกินภรรยาของเพื่อนบ้าน ไม่เข้าหาหญิงที่มีประจำเดือน ไม่ข่มเหงผู้อื่น แต่คืนของประกันแก่ลูกหนี้ ไม่ลักทรัพย์ แต่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหยและให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีเสื้อผ้าคลุมกาย ไม่ให้ผู้อื่นยืมเงินเพื่อเรียกดอกเบี้ยหรือหากำไร ยั้งมือไว้ไม่ทำความชั่ว ตัดสินคู่ความอย่างยุติธรรม ดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเราอย่างซื่อสัตย์ คนนั้นก็เป็นผู้ชอบธรรม เขาจะมีชีวิต” องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส
“แต่ถ้าคนหนึ่งมีบุตรเป็นโจร เป็นฆาตกร และทำความชั่วเหล่านี้ เขาจะไม่มีชีวิตอย่างแน่นอน เขาจะต้องตายแน่ๆ เพราะเขาได้ทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียน และจะต้องตายเพราะความผิดของตน”
     ดังนั้น พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เราจะพิพากษาแต่ละคนตามความประพฤติของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส จงกลับใจและเลิกการล่วงละเมิดทั้งหมดของท่าน แล้วความผิดของท่านจะไม่เป็นเหตุให้ท่านพินาศ จงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหมดที่ท่านได้ทำ จงทำตนให้มีใจใหม่และจิตใหม่ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ทำไมท่านจะต้องตายเล่า เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัส จงกลับใจเถิด แล้วท่านจะมีชีวิต”

 
 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว    มธ 19:13-15
      ขณะนั้น มีผู้นำเด็กเล็กๆ มาให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้” พระองค์ทรงปกพระหัตถ์ให้เด็กเหล่านั้น แล้วจึงเสด็จไปจากที่นั่น

    Download และฟังข้อรำพึงจากพระวาจา วันอื่นๆ ที่นี่  
       
       
 ข้อรำพึงประจำ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร

"เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด จงกลับใจเถิด แล้วเจ้าจะมีชีวิต"

พระเจ้าตรัสว่า “เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด จงกลับใจเถิด แล้วเจ้าจะมีชีวิต” อสค 18,32

การกลับใจคือการสำนึกว่า เดินทางมาผิดทางแล้ว เสียทั้งเวลา เสียทั้งพลัง จึงจำเป็นจะต้องทำยูเทิน
คือหันกลับไปหาพระเจ้าเสียใหม่ ธรรมชาติฝ่ายต่ำของเราจะแนะนำเราว่า ไม่มีพระเจ้า
ดังนั้นกลับไปก็ไม่มีประโยชน์ หรือปิศาจอาจจะแนะนำเราว่า เรามีเวลาถมไป อยู่อย่างนี้ไปก่อน
แล้วค่อยกลับใจเวลาแก่ชราไปแล้ว เป็นกำไรชีวิต. แต่วันนี้ พระเจ้าตรัสกับเราที่อ่านหรือฟังอยู่ขณะนี้ว่า
เวลานี้แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตที่เราจะกลับมาหาพระองค์ เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร.
ไม่มีใครประกันว่า พรุ่งนี้ เราจะตื่นขึ้นมาหรือไม่ ออกจากบ้านแล้วจะได้กลับหรือเปล่า ฯลฯ ถ้าชีวิตมีค่าที่สุด
และไม่มีอะไรแน่นอน เราควรประกันไว้กับพระเจ้าจะดีไหม 

การประกันคือการกลับใจมาหาพระองค์ผู้เป็นพระบิดาที่ใจดี รอเราวันละ 24 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ  7 วัน ปีละ 365 วัน.

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ไม่มีขอบเขตของพระองค์ อาแมน
"เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด จงกลับใจเถิด แล้วเจ้าจะมีชีวิต"

2018-08-18

 
    Download และฟัง ข้อคิดประจำวันอื่นๆ จากพระคุณเจ้า 
       

 


 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

       
   


อัครสังฆมณฑลท่าแร-หนองแสง ขอคำภาวนาและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว 26/07/2018

       
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนสิงหาคม ::

****************
เพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
4 สิงหาคม คุณพ่อ เล ชิ เท่ย
4 สิงหาคม คุณพ่อ โด บา ฮว่าง
20 สิงหาคม คุณพ่อเจริญโชค สันดี

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
1 สิงหาคม คุณพ่ออัลฟอนโซ สุรวุฒิ สมงาม
10 สิงหาคม คุณพ่อลอเรนซ์ ชำนาญ บัวขันธ์
20 สิงหาคม คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล
25 สิงหาคม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday

18 สิงหาคม คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
                  คุณพ่อศิริชัย พุดษา
21 สิงหาคม คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคำ


ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

1 สิงหาคม คุณพ่อคำเขียน อุดมเดช 1940
4 สิงหาคม คุณพ่อ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออร์
7 สิงหาคม คุณพ่อเปาโล สมพร อุปพงษ์ ( ปี ค.ศ. 2007)
19 สิงหาคม พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเย MEP 1990
20 สิงหาคม ย.บ.โปรดม MEP 1920


 
 
 
   

 
 
 

 
     
 
 
 

 
 


 
 

 
 


 


 
 
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ
 
       


           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
August 18, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 


         

 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 


 
 

 
 
ฟังวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย์
ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย
ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์