"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


 

 

**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป

*************************************

 

 

**********************


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"


 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือปฐมกาล    ปฐก 49:2,8-10
     ในครั้งนั้น ยาโคบเรียกบรรดาบุตรมา แล้วพูดว่า “บุตรของยาโคบเอ๋ย จงมารวมกันฟัง
จงฟังคำของอิสราเอลบิดาของลูก ยูดาห์เอ๋ย บรรดาพี่น้องจะสรรเสริญลูก มือของลูกจะจับคอศัตรู
บุตรของบิดาของลูกจะกราบไหว้ลูก ยูดาห์เป็นเหมือนลูกสิงโต ลูกเอ๋ย ลูกฆ่าเหยื่อแล้วกลับมา
ลูกเป็นเหมือนสิงโตตัวผู้ ที่ซุ่มหมอบ เหมือนสิงโตตัวเมียที่นอนอยู่ ใครเล่าจะกล้าทำให้ลุกขึ้น
คทาจะไม่ไปจากยูดาห์ และไม้เท้าของผู้ปกครองจะไม่ถูกยกไปจากระหว่างเท้าของเขา
จนกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของจะมา และประชาชาติจะนอบน้อมต่อเขา”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว        มธ 1:1-17
     หนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด ผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัม
อับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัค อิสอัคเป็นบิดาของยาโคบ ยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับบรรดาพี่น้อง
ยูดาห์เป็นบิดาของเปเรศและเศราห์ มารดาของคนทั้งสองคือนางทามาร์ เปเรศเป็นบิดาของเฮสโรน
เฮสโรนเป็นบิดาของราม รามเป็นบิดาของอัมมีนาดับ อัมมีนาดับเป็นบิดาของนาโซน
นาโซนเป็นบิดาของสัลโมน สัลโมนเป็นบิดาของโบอาส มารดาของโบอาสคือนางราหับ
โบอาสเป็นบิดาของโอเบด มารดาของโอเบดคือนางรูธ โอเบดเป็นบิดาของเจสซี
เจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิด กษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอน
มารดาของซาโลมอนเคยเป็นภรรยาของอุรียาห์ 

    ซาโลมอนเป็นบิดาของเรโหโบอัม เรโหโบอัมเป็นบิดาของอาบียาห์ อาบียาห์เป็นบิดาของอาสา
อาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัท เยโฮซาฟัทเป็นบิดาของโยรัม โยรัมเป็นบิดาของอุสซียาห์


 

อุสซียาห์เป็นบิดาของโยธาม โยธามเป็นบิดาของอาคัส อาคัสเป็นบิดาของเฮเซคียาห์ เฮเซคียาห์เป็นบิดาของมนัสเสห์ มนัสเสห์เป็นบิดาของอาโมน อาโมนเป็นบิดาของโยสิยาห์ โยสิยาห์เป็นบิดาของเยโคนียาห์และพี่น้อง
ในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลน 

    หลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนียาห์เป็นบิดาของเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลเป็นบิดาของเศรุบบาเบล เศรุบบาเบลเป็นบิดาของอาบียุด อาบียุดเป็นบิดาของเอลียาคิม เอลียาคิมเป็นบิดาของอาซอร์
อาซอร์เป็นบิดาของศาโดก ศาโดกเป็นบิดาของอาคิม อาคิมเป็นบิดาของเอลีอูด เอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์เป็นบิดาของมัทธาน มัทธานเป็นบิดาของยาโคบ ยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟ
พระสวามีของพระนางมารีย์ พระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่า “พระคริสตเจ้า” ประสูติจากพระนางมารีย์ผู้นี้

     ดังนั้น ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน นับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีกสิบสี่ชั่วคน
และนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีกสิบสี่ชั่วคน

 

Download และฟังข้อรำพึงจากพระวาจา วันอื่นๆ ที่นี่

 
 
   


   

ข้อรำพึงเรื่อง
" มรณะสักขีสองคอน : กว่าจะได้มงกุฎแห่งพระอาณาจักร"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะได้อาณาจักรสวรรค์ก็ด้วยการช่วงชิง”. เป็นการลงทุน”หมดตัก”
เพื่อแลกเปลี่ยนกับความรอดนิรันดร.

ที่บ้านสองคอน คริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปจากพ่อเกโก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดคำเกิ้ม
ได้ทิ้งความเชื่อเพื่อไปหาดินที่เป็นทอง และเมื่อช่วงนี้สิ้นสุดลง
พวกเขาขอกลับมาสู่พระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่ง. ปี 1940 มีคริสตชน ประมาณ500 คน.
  มีคุณพ่อฟีเกซึ่งเป็นเจ้าวัด. มิสซังตั้งโรงเรียน โดยมีครูฟีลิป สีฟองเป็นครูใหญ่
และมีซิสเตอร์รักกางเขนแห่งเชียงหวาง  2 คนคือซิสเตอร์อักแนส พิลา
และลูชีอาคำบางเป็นผู้ช่วย   ทั้งสามท่านช่วยคุณพ่อดูแลทั้งคริสตชนและโรงเรียน.
แต่คุณพ่อต้องออกนอกประเทศไทยเดือนพฤศจิกายน ปี1940  เพราะเป็นคนฝรั่งเศส ท่านข้ามไปประเทศลาว.
ทั้งนี้ เพราะเป็นช่วงที่หลวงพิบูลย์ทวงที่ดินคืนที่ประเทศฝรั่งเศสยึดไป. ตำรวจลือ เมืองโคตร
ถูกสั่งให้เฝ้ามองหมู่บ้านสองคอน เขากดขี่คริสตชนและประกาศห้ามนับถือศาสนาคริสต์
เพราะถือว่าเป็นศาสนาของฝรั่งเศส และขอให้ชาวบ้านทุกคนกลับมานับถือพุทธ.
ผู้ที่ขัดขืนคือครูสีฟองและซิสเตอร์ทั้งสองคน.

ครูสีฟองเขียนจดหมายไปถึงรองผู้ว่ามุกดาหาร แต่บังเอิญจดหมายตกในมือของตำรวจลือ
เขาหลอกให้ครูสีฟองไปพบรองผู้ว่าด่วน. และสังหารเขาระหว่างทางด้วยการยิง.

เมื่อตำรวจลือกลับมาที่สองคอน เขาบอกว่า ต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นไปแล้ว
จึงง่ายที่จะตัดกิ่งไม้ที่เหลือ. แต่เขาคิดผิดถนัด
เพราะซิสเตอร์และคริสตชนไม่ใช่กิ่งไม้ที่ตัดได้ง่ายๆเลย
พวกเขาแข็งแกร่งเหมือนเพชรในความเชื่อ.

พระเยซูเจ้าดินเคียงข้างกับบรรดามรณสักขีทุกคนทุกแห่งหน และประทานพลังให้มั่นคง
มรณสักขีแห่งสองคอนขณะเดินไปสุสานก็สวดและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ไม่หวั่นไหวต่อความตายที่พวกเขาจะได้รับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า เพราะเขามีความเชื่อว่า
เขาจะได้พบกับพระเยซูเจ้าเมื่อสิ้นชีวิตในโลกนี้.

พวกเราขอชมเชยความเชื่อของท่าน และจะขอดำเนินตามแบบฉบับของท่าน
โปรดช่วยวิงวอนเพื่อชาวเราด้วยเทอญ

 ข้อรำพึงเรื่อง
" มรณะสักขีสองคอน : กว่าจะได้มงกุฎแห่งพระอาณาจักร"
2018-12-15


Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ


 
 
   

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 


 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


 

 


 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน ธันวาคม ::

****************

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
 

3 ธันวาคม คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ คัมภ์ศรณ์ กาแก้ว
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์

27 ธันวาคม คุณพ่อยอห์น อัครสาวก บันลือ เกียรติธาตรี
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มุลสุทธิ
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก อดิพงษ์ แสนสุริวงศ์
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ธีรพงษ์ นาแว่น
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ชัยวิชิต บรรเทา

 

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
 20 ธันวาคม คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
12 ธันวาคม อภิเศษเป็นพระสังฆราช พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร


ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday

2 ธันวาคม คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน
5 ธันวาคม คุณพ่อมีคาแอล สุริยัน ว่องไว
9 ธันวาคม คุณพ่อเมธาสิทธิ์ นามละคร
15 ธันวาคม คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
20 ธันวาคม คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
21 ธันวาคม คุณพ่อจิระศักดิ์ อุ่นหล้า
25 ธันวาคม คุณพ่อโทมัส สมเกียรติ พลจางวาง
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์
คุณพ่อญาณารณพ มหัตกุล

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

  
 

 
 


 


 
 
               
     
เปลี่ยนหมู่บ้านคริสตชน แปลงสังฆมณทล
 
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)
 
“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ

 
       

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 51 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ
16-22 ธ.ค.2018

           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
December 16, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com