genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"โมเสสทำรูปงูทองแดงตั้งขึ้นสูง
เพื่อให้คนที่ถูกงูกัดมองไปที่งูก็รอดชีวิต
มันหมายถึงพระเยซูเจ้าถูกตรึงบนกางเขน
และคนบาปมองพระองค์และกลับใจ
ก็จะพ้นจากพิษร้ายของบาปและจะได้รอด"

2020-03-31

สารฉบับที่หนึ่ง
การระวังตัวมิให้ติดเชื้อไข้หวัดโคโรน่า พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร
30 มีนาคม 202


2020-03-30

 

"ในวันนี้ ถ้าท่านได้ยินเสียงของพระเจ้า ก็อย่าทำใจแข็งเลย"
2020-03-30

 

 

"เราทุกคนต้องรู้จักปลงและดำรงชีวิต
อยู่ในโลกของผู้ตายให้ดีที่สุด
นั่นคือ เป็นลูกที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า"

2020-03-29

 

 

 

"เราคือหนทาง ความจริงและชีวิต"
2020-03-28

 

 

 

"ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเราอดทนมั่นคง เราย่อมจะครองราชย์พร้อมกับพระองค์"
2020-03-27

 

 

 

"โลกเราเป็นโรงพยาบาล เราทุกคนเป็นคนป่วย พิการด้วยบาปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง และต้องการการรักษา"
2020-03-26

 

 

"25 มีนาคม วันสมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล"
2020-03-25

 

 

 

"เรากำลังเผชิญกับโรคไวรัสโควิด-19
ขอให้เราอย่าท้อใจ
ให้เราสวดขอพระองค์ช่วยให้หมอแพทย์พบวัคซีน
และยารักษาโรคร้ายนี้
และขอให้เราทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์"

2020-03-24

 

 

 

"ความมั่นคงในพระคริสตเจ้า"
2020-03-23

 

 

 

"ในช่วงมหาพรต ให้เราพิจารณาหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องที่หลงผิด คือตักเตือนเขาให้กลับมาหาพระเจ้า "
2020-03-22

 

 

 

"พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องอุปมาเพื่อสอนเราว่า
ควรดำรงชีวิตอย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า"

2020-03-22

 

 

 

 

"บทบัญญัติ 10 ประการยังอยู่เหมือนเดิม
แต่ทั้ง10ประการนี้ย่อมาได้ 2 ประการ"

2020-03-20

 

 

"สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์"
2020-03-19

 

 

"พระเยซูเจ้าอธิบายว่าคนที่เป็นใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์
คือคนที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติแล้วสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตาม"

2020-03-18

 

 

"การให้อภัยคนอื่นไม่ใช่เป็นครั้งเป็นคราว
หรือนับได้แต่เป็นการให้อภัยเสมอไป"

2020-03-17

 

 


"มหาพรตคือเวลาตรวจตราตนเองว่า เรายังอยู่ห่างไกลจากความรอดมากน้อยเพียงใด
ความรอดของเราขึ้นกับพระเจ้าและความร่วมมือของเรากับพระอ
งค์"
2020-03-15


"พระเยซูเจ้าสอนให้บรรดาคนบาปและคนเก็บภาษีทราบว่า
พระเป็นเจ้าทรงรักเรามนุษย์คนบาปอย่างไร
จึงเล่าอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญที่ต้องการออกจากบ้าน
"
2020-03-14

 

"พระเยซูเจ้าเล่าอุปมา เรื่องเจ้าของสวนผู้ใจดี
ทำทุกอย่างที่จำเป็นเช่นทำรั้วล้อมสวน ขุดบ่อย่ำองุ่น
สร้างหอเฝ้าแล้วเสร็จจึงให้ชาวสวนเช่า"

2020-03-143

 

 

"พระเยซูเจ้าตั้งใจเล่าเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสให้ฟาริสีฟัง"
2020-03-12

 

 


"พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องการมีอำนาจของชาวโลก
และการมีอำนาจในความคิดของพระเจ้า"

2020-03-11

 

 


"เราคริสตชนรักพระเจ้า เราจึงปฏิบัติพระบัญญัติรักของพระองค์
และไม่ใช่เพราะเราถือกฎเราจึงรักพระองค์"

2020-03-10

 

*********************************

 

 

มหาพรต5 "มนุษย์มีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่สรรพสัตว์ไม่มีคือจิตใจ และจิตใจมนุษย์บ่งบอกถึงความป็นคนที่แท้จริง"

2020-03-10

 


"การขอโทษต่อพระเจ้าควรกระทำทุกระดับ
ตั้งแต่ส่วนตัว หมู่คณะ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ"

2020-03-09

 

 

 

"มหาพรตเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต"

2020-03-08

*********************************

 

มหาพรต3 "มหาพรตเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต"

2020-03-07

*********************************

 

 

 

มหาพรต 2 "คนที่กล่าวแก่เราว่า พระเจ้าข้าฯ นั้นมิใช่ทุกคนจะได้เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา
ผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้"

2020-03-07

 

 

มหาพรต 1 "ความรอดของแต่ละคนอยู่ที่การกลับมาหาพระเจ้า คนบาปที่ละทิ้งความชั่วร้ายและกลับใจใช้โทษบาป เขาจะมีชีวิตอยู่"

2020-03-06

 

 

 

"ศาสนาคริสต์ หัวใจสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า พระผู้สร้าง พระผู้ไถ่ และพระผู้ดูแลรักษาเราจนถึงทุกวันนี้"

2020-03-05

********************************

 

 

"ช่วงมหาพรตปีนี้ เราท่านฟังพระวาจาด้วยหัวใจอย่างไร
ถ้าเราเปิดใจเต็มที่ ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการกลับใจ"

2020-03-04

 

 

 

"วิ่งให้ถึงปลายทางชีวิต"

2020-03-03

 

 

 

"คนที่เสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ดำเนินชีวิตมาถึงทางตัน
เหมือนกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า"

2020-03-03

 

 

""พยศชั่ว 7 ประการ "

2020-03-03

 

 


"พระสันตะปาปาฟรันซิส บอกเราว่า
นี่เป็นวิธีที่นักบุญเดินตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า"

2020-03-02

 

*********************************************************

 

 

"พระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า 7 ประโยค"

2020-03-02

 

 


"เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น จงนมัสการพระสวามีเจ้าพระเจ้าของเจ้า และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น"

2020-03-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
April 1, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006