genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง" St Michael cathedral Thare

 Header image    

                                                                               
 
 
" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ  ดินแดนมรณสักขี บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 50-สัปดาห์ที่ 3
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันที่ 5-21 ธันวาคม 2019

รับชม ย้อนหลัง

 

 

พิธีเปิด-เสก พิพิธภัณฑ์บุญราศี สองคอน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

 


ขอพร จูบพระธาตุ ท้ายพิธี
ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 79 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

*********************


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 

 LIVE )))ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (เลือกชมได้ตามความเร็วของเน็ตได้)
30 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี (ค.ศ1989-ค.ศ.2019)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร


++++++++++++++++++++++++++

 ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสตียมฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 19.00 น.


************

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************

 สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์

ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************

 

บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06*************************

ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

 

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

****************พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"สารอวยพรวันคริสต์มาส 2018 และ สวัสดีปีใหม่ 2019
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

****************************

ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี

 

 

**********************

 

 

 

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 


สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันภาวนาสากลเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิ่งสร้าง
การดูแลสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ บ้านร่วมของเรา
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2018

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
 

 
 
 

 
 


 
 

บริการฟังและ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึง

พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 


 
     
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
   
 


ติดตามชมที่ช่องยูทูปช่อง1 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

ติดตามชมที่ช่องยูทูป ช่อง 2 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************


ประวัติคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ 2017 
 

 
 
 
 


 


 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์


 
- อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ (เวลา 06.00-07.20 น.


 
 

 

 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน ธันวาคม::

ภาวนาพิเศษเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันเกิด
  2 ธันวาคม คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน
  5 ธันวาคม คุณพ่อมีคาแอล สุริยัน ว่องไว
  9 ธันวาคม คุณพ่อเมธาสิทธิ์ นามละคร
15 ธันวาคม คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
20 ธันวาคม คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
21 ธันวาคม คุณพ่อจิระศักดิ์ อุ่นหล้า
25 ธันวาคม คุณพ่อโทมัส สมเกียรติ พลจางวาง
                 คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์
                 คุณพ่อญาณารณพ มหัตกุล

วันฉลองศาสนนาม
: Happy Feastday


  3 ธันวาคม คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ คัมภ์ศรณ์ กาแก้ว
                 คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
27 ธันวาคม คุณพ่อยอห์น อัครสาวก บันลือ เกียรติธาตรี
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มุลสุทธิ
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก อดิพงษ์ แสนสุริวงศ์
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ธีรพงษ์ นาแว่น
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ชัยวิชิต บรรเทา
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก พงศ์ศิระ คำศรี
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก รณฤทธิ์ เด่นชัยรัตน์
                 คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ฉัตรชัย นิลเขต

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
18 ธันวาคม พระคุณเจ้ายอด พิมพ์พิสาร 2017

 
 

 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น  
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 
Facebook

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
  วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง
 
 
 

"วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 

ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ
 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03
 


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************

 

 ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)

 

 

 

 

 

พระสงฆ์ประจำวัดท่าแร่

พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์


มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ / 19.00 น. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว

 

พระสงฆ์ถวายมิสซาประจำวันธรรมดา : คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์ และพระสงฆ์ประจำวัด


 
 

 
 


สารวัดท่าแร่-ประกาศ
ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า

โทร 042751090

 

@

 

 

@
@@

@

 

@

@

 

 

 


@


@


 

 

 

 

@

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@
 


6. วันอาทิตย์หน้า (อา.15 ธันวาคม 2019) : จะมีพิธีล้างบาปเด็ก เวลา 09.00 น. เชิญมาแจ้งทาง
วัดล่วงหน้าพร้อมสำเนาเอกสารใบเกิด

 


7. รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ป.4 และศีลกำลัง ป.6 ของวัดท่าแร่ : ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07.30 น. (มิสซาที่ 2) กรณีศีลมหาสนิท เลยชั้น ป.4 และศีลกำลังเลย
ชั้นป.6 ขอให้แจ้งทางวัดเพื่ออบรมเรียนคำสอนเพิ่มเติม จึงจะสามารถรับศีลได้

 


8. ศีลสมรสหมู่ : ครั้งต่อไปของวัดท่าแร่ ตรงกับวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 มิสซาเวลา      
10.00 น. เชิญพี่น้องสมัครเพื่อเรียนคำสอน และรับการอบรมกับทางวัด


9. เชิญร่วมฉลองบุญราศีแห่งสองคอนประจำปี :  : วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019 เวลา 10.00 น.


10. วันเปิดไฟคริสต์มาส และดาวล้านดวง : เชิญพี่น้องร่วมในวันเปิดไฟคริสต์มาส และดาว
ล้านดวงของทางวัด ในวันที่อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 20.30 น. (หลังมิสซาที่ 4)
 วันและเวลาเปิดไฟคริสต์มาส วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 2019 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2020
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 19.00 น. – 22.00 น. / วันพุธ และวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. – 22.30 น.
( วันพุธมีนพวาร + มิสซา เวลา 19.00 น. วันอาทิตย์มีมิสซา เวลา 19.00 น. )
ในปีพิเศษนี้ เนื่องจากใช้ไฟเป็นจำนวนมากและหลายวัน จะมีผู้คนมาร่วมงานนี้เป็น
จำนวนมาก จึงขอพี่น้องช่วยสมทบค่าไฟฟ้า และการดูแลความสะอาดห้องน้ำ
และจะมีการสนับสนุนดาว ดวงละ 10 บาท เพื่อติดในดาวของทางวัด เพื่อถวายเป็น
เกียรติแด่คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ ( จำนวน 3 หมื่นดวง ) ตามจิตศรัทธาของพี่น้อง และ
นักท่องเที่ยว

       ข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ( เพราะมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก )

  1. ห้ามนำยานพาหนะทุกประเภทเข้าในบริเวณวัด
  2. ห้ามนำสินค้าทุกประเภทเข้าจำหน่าย
  3. โปรดแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสม (โดยเฉพาะสุภาพสตรี)
  4. การถ่ายภาพขอให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม
  5. ไม่ส่งเสียงอึดทึก เป็นการรบกวนคนอื่น
  6. ไม่จับหลอดไฟ สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆที่ตกแต่งทุกชนิด เพราะจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต (ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ) กรณีอุปกรณ์แตก เสียหาย ต้องชดใช้
  7. เวลาที่ทางวัดกำหนด การเข้า – ออก ชมงาน ตามเวลาที่ทางวัดกำหนด

11. เสกดาวล้านดวง : โอกาสปีพิเศษนี้ จะมีการเสกดาวในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019  เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มจากถนนกระจ่างแจ้ง สามแยกลุงฮาด ตรงขึ้นไปตามถนนราษฎ์
เจริญ ถึง ร.ร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ และตามถนนของทุกชุมชน / คุ้ม พี่น้องที่บ้านไม่ได้อยู่ริม
ถนน สามารถนำดาวบางดวงรอที่ถนนก็ได้ แต่ถ้าไม่สามารถนำมาก็ไม่เป็นไร ก็ได้รับพระ
พรเช่นเดียวกัน
การทำดาวล้านดวง จะ หยุดนับ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2019 และประกาศผลจำนวน
ทั้งหมด ในมิสซาส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เวลา 19.00 น. และมิสซาปีใหม่ วันที่
1 มกราคม 2020 เวลา 07.00 น.


12. ประชุมเตรียมความพร้อมบีอีซี : ประจำเดือนธันวาคม ตรงกับวันอังคารที่ 17 ธันวาคม
2019 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาปีติมหาการุญ ( เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2019 )


13. การอวยพรจุดทำดาวประจำชุมชน / คุ้ม : คุณพ่อ ซิสเตอร์ นักเรียนคำสอน และเยาวชน
จะออกไปอวยพรที่จุดทำดาวของชุมชน/คุ้ม (เหมือนทุกปีที่ผ่านมา) ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม
     2019  เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป


 14. เทศกาลคริสต์มาสปี 2019 : ระหว่างวันที่ 19 – 25 ธันวาคม ค.ศ.2019
       วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2019 :  ถนนคนเดิน
วันที่ 21 ธันวาคม 2019 เวลา 18.00 น. :  พิธีเปิดถนนคนเดิน โดยนายอำเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2019 เวลา 04.00 น. :  การวิ่งสกล RUNDER ที่วัดท่าแร่
เวลา 18.00 น. :  การแข่งขันทำดาวโบราณ ดาวโมบายริบบิ้น
( ตัวแทนชุมชนละ 3 คน  =  23 ชุมชน)
งดมิสซาที่ 4 เวลา 19.00 น.  และจะมีมิสซา 3 มิสซา 06.00 น. / 07.30 น. / 10.30 น.
วันที่ 23 ธันวาคม 2019 เวลา 17.00 น. :  แห่ดาวใหญ่
วันที่ 24 ธันวาคม 2019 เวลา 16.30 น. :  แห่ดาวเล็ก ( ดาวมือถือ )  
เวลา 19.00 น. :  พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
วันที่ 25 ธันวาคม 2019 เวลา 07.00 น.  :  พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
เวลา 17.00 น. :  แห่ดาวใหญ่ที่ จ.สกลนคร
วันที่ 31 ธันวาคม 2019 เวลา 19.00 น.  :  มิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ส่งท้ายปีเก่า
วันที่ 1 มกราคม 2020   เวลา 07.00 น.  :  มิสซาขอพรวันขึ้นปีใหม่


15. การแข่งขันทำดาวโบราณ ประเภททีม และดาวโมบาย ประเภทเดี่ยว : ในวันอาทิตย์ที่ 22  
      ธันวาคม 2019 เวลา 18.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน ให้ประธานชุมชน/คุ้ม คัดตัวแทนชุมชน /
คุ้มละ 3 คน โดยคุณพ่อเจ้าวัดจะทำพิธีเปิดการแข่งขัน
          * การแข่งขันทำดาวโบราณ ประเภททีม ( 3 คน ชุมชน / คุ้มละ 3 คน )
เกณฑ์ :  โครงไม้ดาวโบราณ 5 แฉก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จำนวน 3 ดวง
( ให้เวลาทำ 7 นาที )
อุปกรณ์ : กระดาษแก้ว, กระดาษติดแถบ, กาว, มีด และอุปกรณ์อื่น ( โดยกรรมการเตรียม
อุปกรณ์ให้ทั้งหมด )
* การแข่งขันทำดาวโมบายริบบิ้นแขวน ประเภทเดี่ยว (ให้เลือก 1 คน จาก 3 คนของทีมทำดาวโบราณ)
เกณฑ์ : ริบบิ้นเบอร์ 3 ความยาว 80 เซนติเมตร ตัดไว้ให้เรียบร้อย ( ให้เวลาทำ 7 นาที )
อุปกรณ์ : เข็ม, ด้าย, และอุปกรณ์อื่นๆ ( โดยกรรมการเตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมด )

 

                 รางวัลการแข่งขันทำดาวโบราณ
รางวัลชนะเลิศ                             1 รางวัล           1,000  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       1 รางวัล                          800    บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       4 รางวัล ละ     500    บาท
 รางวัลการแข่งขันทำดาวโมบายริบบิ้นแขวน
รางวัลชนะเลิศ                             1 รางวัล           500  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       1 รางวัล                          400    บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       4 รางวัล ละ     300    บาท
สมัครแข่งขันได้ที่ สักนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น.


16. ขอรับรางวัล สิ่งของ เครื่องใช้ : สำหรับลูกๆนักเรียนคำสอน โอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจะ
มอบเป็นของขวัญ รางวัลสำหรับเด็กนักเรียนคำสอน ในวันเสาร์ที่ 11 มการาคม 2020 ในวัน
ฉลองบุญกองข้าววัดท่าแร่ ช่วงอาหารพาแลง เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยทางวัดจะออก
ไปรับบริจาคในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2019 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


17. ขอรับบริจาคดาวโบราณ : เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จากคณะพลมารีย์ เปรสิเดียม
ต่างๆ เพื่อใช้โอกาสฉลองคริสต์มาสนี้ เปรสิเดียมละ 2 ดวง หรือจะนำเงินให้ซิสเตอร์ไปซื้อ
เองก็ได้ บริจาคได้ที่บ้านพักซิสเตอร์วัดท่าแร่


18. การแข่งขัน : วาดภาพวัดท่าแร่ และบ้านโบราณท่าแร่  /  ภาพถ่ายวัดท่าแร่ และบ้านโบราณ
ท่าแร่ / การแข่งขันร้องเพลงคริสต์มาสเด็ก * สมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าแร่
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2019 รายละเอียดติดต่อ สอบถามได้ที่ กองการ
ศึกษาเทศบาลตำบลท่าแร่ ด่วน !


19. ขอพลังศรัทธาชาวท่าแร่ ตกแต่งดาวล้านดวง : ตามที่ทุกคนรับทราบว่าปีนี้ เรารณรงค์ทำ
ดาวให้ได้มากที่สุดจากวัสดุอุปกรณ์ทุกๆอย่างตามเกณฑ์ที่แจ้งไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวท่าแร่อย่างเต็มที่ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจจากผู้พบเห็น เพื่อถวายเป็น

      การขอบคุณคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ เจ้าวัดท่าแร่องค์แรก ที่มีการประดับดาว และเพื่อ
โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณพระพรที่เราได้รับ
ขอให้ทุกครอบครัวได้ประดับดาวที่บ้าน รั้วหน้าบ้าน และจุดรวมพล / จุดถ่ายภาพ     
ประจำของแต่ละชุมชน / คุ้ม โดยการนำของประธานชุมชน / คุ้ม
แม้ว่าจะมีการทำดาวรูปแบบใหม่ๆ แต่ดาวโบราณของเราก็ต้องทำ และได้รับการรักษา  
สืบทอดต่อกันมาอยู่เสมอ
ในปีพิเศษนี้ พี่น้องที่จะประสงค์จะจำหน่ายดาว แสดงการทำดาว โชว์ดาวต่างๆ ขอให้
ไปแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ เพราะจะจัดถนนคนเดินข้าง
อาคารคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ ให้เป็นที่เฉพาะของกลุ่มดาวต่างๆ
และการแข่งขันทำดาวโบราณ และดาวโมบายริบบิ้น ชุมชน / คุ้ม ละ 3 คน ขอให้ไป
สมัครด่วน ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่


20. เยี่ยมผู้ต้องขังคาทอลิกในเรือนจำจังหวัดสกลนคร : แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณ
ฑลท่าแร่ – หนองแสง ร่วมกับคณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จัดโครงการมอบความสุข
โอกาสคริสต์มาส พี่น้องที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของใช้ส่วนตัว อาหารกลางวัน เชิญ
บริจาคได้ที่ คุณพ่อเด่น ช่วยสุข โทร 081-7562038 หรือที่ศูนย์คำสอน โทร 042-751197


 
@

โครงการดาวล้านดวง : ปี ค.ศ.2019 เพื่อฉลอง 135 ปี ความเชื่อของชุมชนท่าแร่, 134 ปี การ
เป็นเจ้าวัดองค์แรกของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ และ 80 ปี การมรณกรรมของท่าน เพื่อ
บันทึกเป็นสถิติโลก ในหนังสือกินเนส บุ๊ค โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.1  ดาว  :  จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ อะไรก็ได้ให้เหมาะสม สวยงาม เช่นไม้ เหล็ก 
พลาสติก กระดาษ ขวดน้ำ หลอดไฟ ไฟประดับ ดูแล้วให้เป็นรูปดาว
11.2  ขนาด  :  ใหญ่ กลาง เล็ก ไม่จำกัดขนาด และกี่แฉกก็ได้
11.3  : จะประดับไฟ หรือไม่มีไฟก็ได้
11.4  : การตัดกระดาษที่เป็นรูปดาว ก็ให้นับเป็นจำนวนดาวด้วย
11.5  : โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11.6  : ประธานชุมชน / คุ้ม จะเป็นผู้นับจำนวนดาว ทุกวันที่ 31 ของเดือน และส่งให้
พระสงฆ์ประจำวัด เป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่ง
11.7  : โครงการนี้จะเนินการเฉพาะในปี 2562 เท่านั้น

 

@

เชิญพี่น้องจ่ายค่าทำความสะอาดสุสานฯ : ครอบครัวละ 100 บาท ต่อปี โดยประธานชุมชน
      / คุ้ม จะออกไปบริการพี่น้อง

 

 @สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 50-สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 5-21 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 49-สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 8-14 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 48-สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 1-7 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 47-สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 45-สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 44-สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 43-สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 42-สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันที่ 20-26 ตุลาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 41-สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันที่ 13-19 ตุลาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 40-สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 6-12 ตุลาคม 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 39-สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 กันยายน-5ตุลาคม 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 38-สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12-28 กันยายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 37-สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15-21 กันยายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 36-สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กันยายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 35 สัปดาห์ที่22 วันที่ 1-7 กันยายน 2019
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-34-ฉบับที่-34-สัปดาห์ที่-21-เทศกาลธรรมดา วันที่ 25-31-ส.ค.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 18-24 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 32 สัปดาห์ที่19 วันที่ 11-17 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 31 สัปดาห์ที่18 วันที่ 4-10 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 30 สัปดาห์ที่17 วันที่ 28 กรกฏาคม- 3 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 29 สัปดาห์ที่16 วันที่ 21-27 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่15 วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่14 วันที่ 7-13 กรกฏาคม 2019
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่34 ฉบับที่ 26 สัปดาห์ที่13 วันที่ 30 มิ.ย.-6 กรกฏาคม 19
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็มสารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่24 สัปดาห์ที่11 สมโภชพระตรีเอกภาพ 16-22-มิ.ย.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่23 สัปดาห์ที่10 เทศกาลปัสกา ประจำวันที่ 9-15 มิ.ย.2019

@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่22 สัปดาห์ที่7 เทศกาลปัสกา วันที่ 2-8 มิ.ย.2019
@ อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่21 วันที่ 26พ.ค.-1 มิ.ย.2019
 
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่18 วันที่ 5-11 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่17 วันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่16 วันที่ 21-27 เม.ย.2019 สัปดาห์อัฐมวารปัสกา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่15 วันที่ 14-20 เม.ย.2019 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่14 วันที่ 7-13 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่13 วันที่ 31 มี.ค.-6 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 4เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่12 วันที่ 24-30 มี.ค. 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่11 วันที่ 17-23 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่10 วันที่ 10-16 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 วันที่ 2-9 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 วันที่ 24ก.พ.-2 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 วันที่ 14-23ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 วันที่ 10-16 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 วันที่ 3-9 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 ม.ค. - 2ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 วันที่ 20- 26 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 วันที่ 13- 19 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 วันที่ 6- 12 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 53 30ธ.ค.2018-5 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ 2018-12-30-2019-01-05
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 51 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 23-29 ธ.ค.2018
 
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 9-15 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่48-สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 พ.ย.-1 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่47-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 18-24 พ.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่45-สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันที่ 4-10 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่44-สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ต.ค.-3 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 42สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่14-20 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 41 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 6-13 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 40 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 35สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันที่ 26 ส.ค.- 1 ก.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 34 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 19-25 สิงหาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12-18 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 32สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 5-11 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 31สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 30สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาวันที่ 16–27 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 24 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10–16 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 23 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาวันที่ 3–9 มิถุนายน 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 22 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา 27-พ.ค.-2-มิ.ย.18
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 17 ส.4 เทศกาล ปัสกา 22-28 เม.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 16 ส.3เทศกาล ปัสกา 15-21 เม.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 11 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 11-17 มี.ค.2018
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่33-ฉบับที่ 9 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 25 ก.พ.-3 มี.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-8-สัปดาห์ที่1 เทศกาลมหาพรต 18-24-ก.พ.18
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-7-สัปดาห์ที่-6-เทศกาลธรรมดา 11-17-ก.พ.18
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่3 สัปดาห์ที่2 เทศกาลธรรมดา 14-20 ม.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่2 สัปดาห์ที่1 เทศกาลธรรมดา 7-13 ม.ค.2018
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 48 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา 26 พ.ย.-2 ธ.ค.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 47 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 19-25 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 45 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 12-18 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 44 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 5-11 พ.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 43 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 22-28-ต.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 39 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 24-30 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 38 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 17-23 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-37-สัปดาห์ที่-23-เทศกาลธรรมดา-10-16-ก.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่33 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 13-19 ส.ค 2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา 16-22-ก.ค.17
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 9-15 ก.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 2-8 ก.ค 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลปัสกา 18-24มิ.ย 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-22-สัปดาห์ที่-7-เทศกาลปัสกา-28-พ.ค.-3-มิ.ย.17
@
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-20-สัปดาห์ที่-5-เทศกาลปัสกา-14-20-พ.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 30 เม.ย.-6 พ.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-17-สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 23-29-เม.ย.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่ 15 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 9-15 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 14 สัปดาห์ที่5 เทศกาลมหาพรต 2-8 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 13 สัปดาห์ที่4 เทศกาลมหาพรต 29 มี.ค.-1 เม.ย.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-11-สัปดาห์ที่-2-เทศกาลมหาพรต-12-18-มี.ค.17
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่8 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 19-25 ก.พ.2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 22-28 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 15-21 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ประจำวันที่ 8-14 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 อัฐมวารพระคริสตสมภพ ประจำวันที่ 1-7 ม.ค.2017
 
@.ปีที่-31-ฉบับที่-48-สัปดาห์ที่-1-เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ-27-พ.ย.-3-ธ.ค.-16
@.ปีที่-31-ฉบับที่-47-สัปดาห์ที่-34-เทศกาลธรรมดา-20-26-พ.ย.-16
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก FB อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
December 15, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006