genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง" St Michael cathedral Thare

 Header image    

                                                                               
 
 
" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ  ดินแดนมรณสักขี บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 
 

 

  ****************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม
19-25 กรกฎาคม 2020

 

**********************************


50 ปีชีวิตสงฆ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์17 พฤษภาคม 1970 (2513)

✝อาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์
จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ (สังฆมณฑลจันทบุรี)
และพระสงฆ์จากที่ต่าง ๆ รวม 264 องค์

✝️วันนี้จึงเป็นวันครบรอบ 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุของค์ที่ 5 แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ซึ่งงานสุวรรณสมโภชการเป็นพระสงฆ์ของพระคุณเจ้าจะเลื่อนไปจัด เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

✝️ขอพี่น้องได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพระคุณเจ้า และพันธกิจในฐานะผู้สืบตำแหน่งของคณะอัครสาวกให้สำเร็จตามพระประสงค์
“ADVENIAT REGNUM TUUM” (พระอาณาจักรจงมาถึง)


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

แนะนำ ((ต้นฉบับ))พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
เวลา07.00 น.
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
จาก วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

แนะนำ ((ต้นฉบับ))พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
เวลา07.00 น.
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
จาก วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

แนะนำ: พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020
วันอาทิตย์ใบลาน พระทรมานของพระคริสตเจ้า
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ถ่ายทอดสดจาก วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
เวลา 06.00-06.50 น.

 

 

แนะนำ : พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
จาก อารามราชินีแห่งสันติภาพ กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร
เวลา 06.00-07.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

******************************
สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 18 วันท 3-9 พ.ค.2020


ประกาศ

---------------------------------------

 


 
 
 

 
 


 
 

บริการฟังและ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึง

พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 


 
     
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
   
 


ติดตามชมที่ช่องยูทูปช่อง1 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

ติดตามชมที่ช่องยูทูป ช่อง 2 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************


ประวัติคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ 2017 
 

 
 
 
 


 


 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์


 
- อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ (เวลา 06.00-07.20 น.


 
 

 

 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน พฤษภาคม ::

ภาวนาพิเศษเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม
ในจังหวัดสกลนคร

ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday

1 พฤษภาคม คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา
4 พฤษภาคม คุณพ่อ สุรวุฒิ สมงาม
7 พฤษภาคม คุณพ่อคัมภ์ศรณ์ กาแก้ว
10 พฤษภาคม คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล
11 พฤษภาคม คุณพ่อ วอลเตอร์ มอร์กันเต
13 พฤษภาคม คุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา
17 พฤษภาคม คุณพ่อชัยวัฒน์ นำสุย
30 พฤษภาคม คุณพ่อวิรัช นารินรักษ์
31 พฤษภาคม คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์

วันฉลองศาสนนาม :
Happy Feastday
3 พฤษภาคม คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์
คุณพ่อสลัน ว่องไว

ครบรอบวันบวช :
Happy Ordination day

1 พฤษภาคม คุณพ่อทวีชัย ศรีวรกุล
คุณพ่อสลัน ว่องไว
คุณพ่อจีระศักดิ์ อุ่นหล้า
คุณพ่อญาณารณพ มหัตกุล
คุณพ่อดนัย พิลาจันทร์
คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน

3 พฤษภาคม คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์
คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์
คุณพ่อกรไกร พิลาจันทร์
6 พฤษภาคม คุณพ่อศิริชัย พุดษา
คุณพ่อกฤษฎา ว่องไว

7 พฤษภาคม คุณพ่อมีคาแอล ธัญญา ศรีอ่อน
คุณพ่อยอแซฟ ชัยวัฒน์ นำสุย
คุณพ่อเปโตร วิมานใจ นาแว่น

11 พฤษภาคม คุณพ่อสุรพงษ์ นาแว่น
คุณพ่อนิเวศน์ อินธิเสน
คุณพ่อทวีศิลป์ พงศ์พิศ
คุณพ่อพรทวี โสรินทร์
คุณพ่อสมบัติ มังทะ
คุณพ่อประสิทธิ์ เครือตาแก้ว

8 พฤษภาคม คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย
คุณพ่อสุริยันต์ ว่องไว
13 พฤษภาคม คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน
คุณพ่อพงศ์อนันต์ นามจันโท
17 พฤษภาคม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
21 พฤษภาคม คุณพ่อเด่น ช่วยสุข
คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์
คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคำ

23 พฤษภาคม คุณพ่อวิรัช นารินรักษ์
คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์
27 พฤษภาคม คุณพ่อธีระยุทธ อนุโรจน์
29 พฤษภาคม คุณพ่อสุพล ยงบรรทม
    คุณพ่อวรวิทย์ เวียรชัย
31 พฤษภาคม คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล
     คุณพ่อภคพล มหัตกุล
     คุณพ่อวัฒนา สอนนุชาติ

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
31 พฤษภาคม คุณพ่อศรีนวล ศรีวรกุล (1982)
 
 

 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น  
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 
Facebook

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

พระสงฆ์ประจำวัดท่าแร่

พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์

พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.
คุณพ่อ ศรายุทธ คำภูแสน / 19.00 น. คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ

พระสงฆ์ถวายมิสซาประจำวันธรรมดา :................................. และพระสงฆ์ประจำวัด


 
 

 
 


สารวัดท่าแร่-ประกาศ
ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า

โทร 042 751 090

 

@

 

 
@


@

 

@

 

@

 

@

 

 

@

 

 

@

@

 

 

 

 

 

@

 

@

@

 

 

@

. การประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง : ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านท่าแร่
ของพวกเรา ได้รับการประเมินผลแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2020 ผลการตัดสินรับ
ทราบเมื่อไหร่ จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง กำนันอัยการ จำปาราช และคณะ
กรรมการทุกๆคน ขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร สถาบัน พี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้ช่วย
ให้งานครั้งนี้ได้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย


6. เชิญพี่น้องร่วมในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณค่า : เทศบาลตำบลท่าแร่ วันพุธ
ที่ 22 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.30 น. ณ จุดชมวิวหนองหาร


7. เชิญประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มบีอีซี  : วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2020 เวลา 19.00 น.
ณ ศาลาปีติมหาการุญ


8. เชิญร่วมประชุมกลุ่มย่อยบีอีซี : ประจำคุ้ม / ชุมชน วันพุธที่ 22 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม  
2020  เวลา 19.00 น.


9. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร : จะเข้าตรวจ ติดตาม กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม “ ลานธรรม ลานวิถีไทย ” วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2020 เวลา 08.30 น.
ณ วัดท่าแร่


10. เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 50 ปี ชีวิตสงฆ์ : ของพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร
สันติสุขนิรันดร์ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่าแร่ ( ขอรับโรงทาน
อาหารจากพี่น้อง และอย่าลืม ต้องใส่หน้ากากอนามัย ) แจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์


11. เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2020 เวลา 07.30 น. ณ วัดท่าแร่ จัดโดยเทศบาล
ตำบลท่าแร่

 

12. เชิญพี่น้องร่วมงานการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น : ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 30 กรกฎาคม 2020 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน จัดโดยเทศบาลตำบล
ท่าแร่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลท่าแร่ สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน และโรงเรียน
3 แห่ง


13. การเข้าร่วมพิธีวันบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี : จะมีพระสมณฑูต พระคาดินัล
พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง พี่น้องสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำนวนมากจากทั่ว
ประเทศจึงจะมีเฉพาะผู้ประกอบพิธี พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ญาติพระสังฆราช แขก
เกียรติ พระสังฆราช ผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน และตัวแทนของวัด
ส่วนพี่น้องชาวท่าแร่จะเป็นตัวแทนของชุมชน ( 15 ชุมชน, 8 คุ้ม, = 23 คน ) แต่ฝ่าย
ดำเนินงานก็จะจัดรองรับให้ได้มากที่สุด เนื่องจากยังต้องเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย
ล้างเจล มีจุดคัดกรอง


14. เชิญพี่น้องร่วมทำบุญสมทบตามจิตศรัทธา : เนื่องในงานบวชพระสังฆราชอันตน วีระเดช
ใจเสรี โดยประธาน คุ้ม / ชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบติดตาม (หรือจะส่งที่บ้านพักพระสงฆ์ก็ได้)


15. คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว : จะไปพักฟื้นสุขภาพที่บ้าน วัดสองคอน สักระยะหนึ่ง / คุณพ่อ
ศรายุทธ คำภูแสน จะมาประจำที่วัดท่าแร่จนกว่าจะมีประกาศจากทางอัครสังฆมณฑลอีก


16. การใช้ศาลามาร์ติโน และศาลาปีติมหาการุญ : สำหรับงานแต่งงาน และงานผู้ล่วงลับ ให้ใช้

ได้หลังงานบวชพระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี คือ หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2020
เป็นต้นไป


17. ขอความร่วมมือดูแลกำกับสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว เนื่องจากวัดของเรามีพิธีกรรม มีผู้คน
ผู้หลักผู้ใหญ่ ข้าราชการ ผู้นำ หน่วยงาน องค์กร ระดับสูง เข้ามาที่วัดประจำ ขอความร่วม
มือจากเจ้าของสุนัข แมว ไม่ให้เข้ามาในบริเวณวัด ขอให้ติดตามดูแลกำกับให้ด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งขณะมีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

   
   
@

เชิญพี่น้องจ่ายค่าทำความสะอาดสุสานฯ : ครอบครัวละ 100 บาท ต่อปี โดยประธานชุมชน
      / คุ้ม จะออกไปบริการพี่น้อง


@ปีที่-35-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-16-เทศกาลธรรมดา-วันที่ 19-25-ก.ค.-20
@ ปีที่-35-ฉบับที่-28-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา-วันที่ 21-18-ก.ค.-20
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 18 เทศกาลปาสกา วันที่ 3-9 พ.ค.2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 17 เทศกาลปาสกา วันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค.2020
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 14 วันที่ 5-11 เม.ย.2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 13 วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย.2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 วันที่ 22-28 มีนาคม 2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 11 วันที่ 15-21 มีนาคม 2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 10 วันที่ 8-14 มีนาคม 2020
 

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 8 วันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2020

@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2020
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 6 วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2020
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 วันที่ 26 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2020
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 วันที่ 19 - 25 มกราคม 2020
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 วันที่ 12-18 มกราคม 2020
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 วันที่ 4-11 มกราคม 2020
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 52 วันที่ 29 ธันวาคม 2019-4 มกราคม 2020
***************************************************
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 50-สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 5-21 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 49-สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 8-14 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 48-สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 1-7 ธันวาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 47-สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ปีที่ 34 ฉบับที่ 45-สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 44-สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2019
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 43-สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 42-สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา วันที่ 20-26 ตุลาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 41-สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันที่ 13-19 ตุลาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 40-สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 6-12 ตุลาคม 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 39-สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 กันยายน-5ตุลาคม 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 38-สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12-28 กันยายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 37-สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15-21 กันยายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 36-สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กันยายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 35 สัปดาห์ที่22 วันที่ 1-7 กันยายน 2019
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-34-ฉบับที่-34-สัปดาห์ที่-21-เทศกาลธรรมดา วันที่ 25-31-ส.ค.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 18-24 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 32 สัปดาห์ที่19 วันที่ 11-17 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 31 สัปดาห์ที่18 วันที่ 4-10 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 30 สัปดาห์ที่17 วันที่ 28 กรกฏาคม- 3 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 29 สัปดาห์ที่16 วันที่ 21-27 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่15 วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่14 วันที่ 7-13 กรกฏาคม 2019
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่34 ฉบับที่ 26 สัปดาห์ที่13 วันที่ 30 มิ.ย.-6 กรกฏาคม 19
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็มสารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่24 สัปดาห์ที่11 สมโภชพระตรีเอกภาพ 16-22-มิ.ย.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่23 สัปดาห์ที่10 เทศกาลปัสกา ประจำวันที่ 9-15 มิ.ย.2019

@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่22 สัปดาห์ที่7 เทศกาลปัสกา วันที่ 2-8 มิ.ย.2019
@ อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่21 วันที่ 26พ.ค.-1 มิ.ย.2019
 
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่18 วันที่ 5-11 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่17 วันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่16 วันที่ 21-27 เม.ย.2019 สัปดาห์อัฐมวารปัสกา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่15 วันที่ 14-20 เม.ย.2019 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่14 วันที่ 7-13 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่13 วันที่ 31 มี.ค.-6 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 4เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่12 วันที่ 24-30 มี.ค. 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่11 วันที่ 17-23 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่10 วันที่ 10-16 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 วันที่ 2-9 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 วันที่ 24ก.พ.-2 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 วันที่ 14-23ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 วันที่ 10-16 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 วันที่ 3-9 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 ม.ค. - 2ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 วันที่ 20- 26 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 วันที่ 13- 19 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 วันที่ 6- 12 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 53 30ธ.ค.2018-5 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ 2018-12-30-2019-01-05
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 51 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 23-29 ธ.ค.2018
 
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 9-15 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่48-สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 พ.ย.-1 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่47-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 18-24 พ.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่45-สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันที่ 4-10 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่44-สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ต.ค.-3 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 42สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่14-20 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 41 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 6-13 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 40 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 35สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันที่ 26 ส.ค.- 1 ก.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 34 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 19-25 สิงหาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12-18 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 32สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 5-11 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 31สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 30สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาวันที่ 16–27 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 24 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10–16 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 23 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาวันที่ 3–9 มิถุนายน 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 22 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา 27-พ.ค.-2-มิ.ย.18
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 17 ส.4 เทศกาล ปัสกา 22-28 เม.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 16 ส.3เทศกาล ปัสกา 15-21 เม.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 11 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 11-17 มี.ค.2018
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่33-ฉบับที่ 9 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 25 ก.พ.-3 มี.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-8-สัปดาห์ที่1 เทศกาลมหาพรต 18-24-ก.พ.18
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-7-สัปดาห์ที่-6-เทศกาลธรรมดา 11-17-ก.พ.18
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่3 สัปดาห์ที่2 เทศกาลธรรมดา 14-20 ม.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่2 สัปดาห์ที่1 เทศกาลธรรมดา 7-13 ม.ค.2018
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 48 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา 26 พ.ย.-2 ธ.ค.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 47 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 19-25 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 45 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 12-18 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 44 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 5-11 พ.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 43 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 22-28-ต.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 39 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 24-30 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 38 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 17-23 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-37-สัปดาห์ที่-23-เทศกาลธรรมดา-10-16-ก.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่33 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 13-19 ส.ค 2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา 16-22-ก.ค.17
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 9-15 ก.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 2-8 ก.ค 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลปัสกา 18-24มิ.ย 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-22-สัปดาห์ที่-7-เทศกาลปัสกา-28-พ.ค.-3-มิ.ย.17
@
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-20-สัปดาห์ที่-5-เทศกาลปัสกา-14-20-พ.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 30 เม.ย.-6 พ.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-17-สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 23-29-เม.ย.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่ 15 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 9-15 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 14 สัปดาห์ที่5 เทศกาลมหาพรต 2-8 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 13 สัปดาห์ที่4 เทศกาลมหาพรต 29 มี.ค.-1 เม.ย.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-11-สัปดาห์ที่-2-เทศกาลมหาพรต-12-18-มี.ค.17
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่8 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 19-25 ก.พ.2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 22-28 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 15-21 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ประจำวันที่ 8-14 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 อัฐมวารพระคริสตสมภพ ประจำวันที่ 1-7 ม.ค.2017
 
@.ปีที่-31-ฉบับที่-48-สัปดาห์ที่-1-เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ-27-พ.ย.-3-ธ.ค.-16
@.ปีที่-31-ฉบับที่-47-สัปดาห์ที่-34-เทศกาลธรรมดา-20-26-พ.ย.-16
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก FB อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 20, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006