เงินกู้ธนาคารออมสิน

 • เงินกู้ธนาคารออมสิน

  เงินกู้ธนาคารออมสินสมัครผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

  รายได้: ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

  วงเงิน: สูงสุด 10 ล้านบาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 25 ปี

เงินกู้ธนาคารออมสินใช้จ่ายได้อิสระ ออมสินปล่อยกู้ตามนโยบายรัฐ “โครงการธนาคารประชาชน” 2565

วันนี้เราจะมาดูเรื่องเงินกู้ธนาคารออมสินซึ่งเป็นโครงการจากทางภาครัฐเพื่อลูกค้ารายย่อยเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งจะให้วงเงินต่อรายได้สูงถึง 2 แสนบาทเลยทีเดียว จะมีเงื่อนไขสินเชื่อออมสินออนไลน์อย่างไรบ้าง มาดูกันเลย 

 

รู้จักกับเงินกู้ธนาคารออมสินตามนโยบายรัฐ “โครงการธนาคารประชาชน”

ธนาคารออมสินถือเป็นธนาคารจากภาครัฐ ทำให้จะมีในส่วนของสินเชื่อที่มาจากนโยบายของรัฐค่อนข้างมาก และจะเห็นได้ว่ามีเงินกู้ธนาคารออมสินในโครงการต่าง ๆ มาอยู่เรื่อย ๆ อย่างปัจจุบันปี 2565 ก็มีออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดนี้เป็นรูปแบบของสินเชื่อเพื่อลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐ ชื่อว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” เพื่อให้ประชาชนสามารถขอกู้ดูรายละเอียดสินเชื่อออมสินออนไลน์และตัดสินใจสมัครยืมเงินได้อย่างถูกกฎหมาย ด้วยวงเงินจากโครงการไม่เกินรายละ 200,000 บาท และไม่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายวงเงินที่ทางออมสินปล่อยกู้นี้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะต้องการเงินเพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายส่วนตัว หรือต้องการเป็นเงินทุนประกอบกิจการ ต้องการเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ 

 

เงื่อนไขเงินกู้ธนาคารออมสิน “โครงการธนาคารประชาชน”

สำหรับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จำเป็นจะต้องรู้ก่อนสมัครเงินกู้ธนาคารออมสินจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของหลักทรัพย์ที่จะมาค้ำประกันด้วยเช่นกัน ซึ่งจะไม่มีรูปแบบของสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ ดังนั้น จะต้องเตรียมเอกสารในส่วนของหลักทรัพย์มาให้พร้อมเพื่อขอกู้ออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดนี้ 

 • แบบใช้บุคคลมาช่วยเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันกับธนาคารออมสิน สามารถใช้ได้มากกว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่าเดือนละ 9,000 บาทกรณีที่ต้องการวงเงินออมสินปล่อยกู้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 
 • แบบใช้หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกันเงินกู้ออมสิน จะมีการประเมินราคาของหลักทรัพย์และจะให้วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 100% กรณีที่เป็นลักษณะแบบอสังหาริมทรัพย์ สามารถใช้หลักประกันเป็นสิทธิการเช่าร้านค้าที่เปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะก็ได้ด้วยเช่นกัน 

 

ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจขอกู้เงินกู้ธนาคารออมสิน

แม้ว่าจะเป็นรูปแบบของสินเชื่อที่มาจากนโยบายของรัฐ แต่อย่าลืมว่านี่เป็นรูปแบบของสินเชื่อ ดังนั้น ก็จะต้องมีดอกเบี้ยออมสินที่จะต้องจ่ายคืนเงินกู้ธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน รูปแบบออมสินปล่อยกู้นี้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่เดือดร้อนและได้รับวิกฤตทางการเงินในช่วงนี้ จึงจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้มาก แม้ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่ำก็จะต้องดูความสามารถในการผ่อนชำระตามจริงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้จะต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะไม่ได้เป็นรูปแบบของสินเชื่อออมสินออนไลน์ จะต้องไปยื่นเรื่องขอกู้เงินกู้ออมสินที่สาขาของธนาคารออมสินรเท่านั้น 

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ