สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

  • สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก

    ขอสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากผ่าน mymo

    รายได้: ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

    วงเงิน: สูงสุด 50,000 บาท

    ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 3 ปี

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากประกาศวงเงินเต็มแล้ว จะมีเพิ่มปี 2565 หรือไม่

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ระบาดกลายพันธุ์ จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาเรื่องปากท้องก็หนีไม่พ้นเรื่องการกู้เงินเพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอด ซึ่งธนาคารออมสินก็ได้ออกสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐมาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการ mymo สินเชื่อรากฐานสมัครกู้เงินกับธนาคารออนไลน์ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ได้สิ้นสุดโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเรามาติดตามเรื่องข้อมูลการอัพเดตในปี 2565 กันเลยดีกว่าว่าสามารถเช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ได้หรือไม่อย่างไร 

 

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากเต็มแล้ว จะมีเพิ่มปี 2565 หรือไม่

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากเป็นโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 และได้สิ้นสุดโครงการไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่ได้มีมติ ครม. เคาะเพิ่มระยะเวลาของการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแต่อย่างใด ทำให้คนที่ไม่ได้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากนี้จะต้องเลือกสมัครสินเชื่ออื่น ๆ แทนนั้นเอง 

 

สินเชื่อที่มาแทนสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ปี 2565

แม้ว่าจะไม่มีสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากแล้ว ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะได้มีโครงการใหม่มาแทน นั่นก็คือ “สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายระยะเวลาต่อเนื่องมาจากปี 64 จนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยที่มีลักษณะของสินเชื่อเหมือนกับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดเลยทีเดียว ต้องใช้การลงทะเบียน mymo สินเชื่อรากฐานสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปแบบของระบบลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ปัจจุบันได้มีจำนวนผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากแล้ว 820,380 ราย มีวงเงินในโครงการคงเหลืออยู่ที่ 1,796 ล้านบาท จากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ดังนั้น ใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากก็สามารถสมัคร“สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” แทนได้นั้นเอง 

 

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 

สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อที่ได้รับกระแสตอบรับมาเป็นอย่างดี เนื่องจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อสนองความต้องการแก่ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้โดยเฉพาะ ซึ่งวงเงินของโครงการจะไม่เกินรายละ 1 หมื่น สามารถเช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทได้หลังจากสมัครทางออนไลน์ ผ่านแอปฯของธนาคารออมสิน เหมือน mymo สินเชื่อรากฐานสมัครใหม่เช่นกัน ลักษณะของ“สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” ที่ออกมาแทนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดจะเป็นรูปแบบที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลทั่วไป ออมสินมายโม่มีความหลากหลายทางอาชีพ สามารถยื่นเรื่องออนไลน์ แต่จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้บริการแอปฯมาก่อนวันที่ 1 พ.ค.64 แล้วเท่านั้น 

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ