สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน

    ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินดอกเบี้ยถูก

    รายได้: ไม่กำหนด

    วงเงิน: สูงสุด 1 ล้านบาท

    ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 10 ปี

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน 2565 กับสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสิน

สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยออมสิน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ที่อยากทำธุรกิจ อาชีพอิสระ หรือผู้ที่ต้องการเงินทุนไปหมุนเวียน วันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินตัวนี้จะมีจุดเด่นและมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เราจะมาบอกรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้ 

รีวิว สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน สำหรับนักลงทุนกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 2022/2565

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน กับ จุดเด่นของสินเชื่อประชาชนสุขใจ

จุดเด่นของสินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินตัวนี้ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐจากธนาคารออมสิน ดังนั้น จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากและสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินตัวนี้ออกมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า เพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายเอาเงินไปลงทุนต่อ สามารถกู้ได้นานสูงสุด 10 ปี ให้กู้ได้สูงสุดถึง 200,000 บาท โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 12% ต่อปี 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน กับหลักเกณฑ์การยื่นกู้เงินทำธุรกิจ

หลักเกณฑ์การยื่นกู้ทำธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อประชาชนสุขใจ อายุของผู้ยื่นกู้ต้องไม่ต่ำกว่า 20 รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 9000 บาทขึ้นไป ต้องไม่เป็นพนักงานออมสินหรือพนักงานบริษัท คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพบริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินสามารถเข้าไปสอบถามที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน กับข้อควรระวังสำหรับผู้ขอสินเชื่อ

สิ่งที่ผู้กู้ควรพึงต้องระวังในการยื่นขอสินเชื่อนั้น ผู้กู้ควรชำระหนี้สินเชื่อร้านค้าออมสินให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดและชำระให้ตรงเวลาตามที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่ชำระตรงตามเวลา อาจถูกเรียกดอกเบี้ยปรับจากธนาคารออมสินได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยปรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสินตัวนี้จะอยู่ที่ 28% เพื่อรักษาวินัยทางการเงิน ควรบริหารจัดการเงินให้ดี ก่อนทำการยื่นขอสินเชื่อ

สรุปได้ว่า จุดประสงค์หลักของสินเชื่อร้านค้าออมสิน 2022 หรือสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยออมสินนี้ มีหลักเกณฑ์สำคัญตรงที่ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องทำความเข้าใจก่อนยื่นขอสินเชื่อ ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย คำนวณค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนทำเรื่องขอกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กออมสิน และเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ หากผู้กู้เลือกใช้อย่างถูกวิธี สินเชื่อเพื่อธุรกิจออมสินตัวนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมาก ตรงกับจุดประสงค์ของสินเชื่อที่มีขึ้นมาเพื่อผู้ที่สนใจลงทุนหรืออยากทำธุรกิจ หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน  ดังนั้น การทำความเข้าใจในตัวของสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยออมสินนั้น ก็สำคัญอย่างยิ่ง ในการเริ่มต้นขอสินเชื่อ


แหล่งเงินด่วนต่างๆ