เงินฉุกเฉินคนพิการ

 • เงินฉุกเฉินคนพิการ

  ขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการผ่านช่องทางออนไลน์

  รายได้: ไม่เกิน 30,000 บาท

  วงเงิน: สูงสุด 10,000 บาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 2 ปี

เงินฉุกเฉินคนพิการ อัปเดตเงินสงเคราะห์คนพิการ 2565 เข้าวันไหน กี่บาท 

ใครที่ต้องการเช็คยอดเงินคนพิการว่าจะมีเงินคนพิการได้เท่าไหร่ใน มกราคม 2565 และเงินฉุกเฉินคนพิการเขาวันที่เท่าไร ห้ามพลาด ซึ่งวันนี้เราได้ทำการอัปเดตข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้ว มาดูกันเลย 

 

เงินฉุกเฉินคนพิการ อัปเดตเงินสงเคราะห์คนพิการ 2565 เข้าวันไหน

เงินฉุกเฉินคนพิการถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการหลักที่รัฐบาลมอบให้ผู้ที่มีความบ่งพร่องทางร่างกายหรือผู้พิการให้สามารถรับเงินสงเคราะห์คนพิการ นอกจากผู้พิการจะได้รับสิทธิประโยชน์แล้วผู้ดูแลคนพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการด้วยเช่นกัน วันนี้เราจะมาอัปเดตจากส่วนของเงินข่าวการอนุมัติเงินฉุกเฉินคนพิการ 64 และใน มกราคม 2565 จะได้รับส่วนของเงินช่วยเหลือว่าเงินคนพิการได้เท่าไหร่ ดังนี้

เบี้ยคนพิการได้รับ 1,000 บาท สำหรับสินเชื่อเงินด่วนทันใจคนที่อายุต่ำกว่า 18 จะได้รับ 1,000 บาทเข้าบัญชี ส่วนคนที่อายุมากกว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยพิการ 800 และได้รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท ซึ่งเงินเงินฉุกเฉินคนพิการจะเข้าในวันที่ 22 ม.ค. 2565 นี้

ในส่วนของการการกู้เงินคนพิการ สามารถขอสินเชื่อคนพิการ 2565 ด้วยวงเงินเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน โดยจะดูข้อมูลทางออนไลน์และให้ทำการติดต่อไปยังหน่วยงานเพื่อขอสมัครกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ

 

เงินฉุกเฉินคนพิการ การขอบัตรผู้พิการ 

มีคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้สำหรับคนพิการ เพื่อรับเงินฉุกเฉินคนพิการซึ่งเป็นความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการหรือสินเชื่อคนพิการ 2565 จะต้องเข้าข่ายเป็นคนพิการ จึงจะได้รับจะต้องทำการขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการ และได้รับบัตรคนพิการแล้วเท่านั้น คุณสมบัติสำคัญดังนี้ 

 • ต้องมีการขอเอกสารรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพิการ
 • จะต้องมีสภาพความพอการที่สามารถเห็นได้จริง และเจ้าหน้าที่ผู้ทำบัตรคนพิการจะขอถ่ายภาพความพิการเป็นหลักฐาน ถือเป็นสิทธิในการรับเงินฉุกเฉินคนพิการในอนาคต

 

เงินฉุกเฉินคนพิการ สิทธิผู้ดูแลผู้พิการ

การขอสินเชื่อคนพิการ 2565 จะมีการให้สินเชื่อและเงินช่วยเหลือได้ทั้งกับผู้พิการและเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการเอง มาจะมาคู่กัน เนื่องจากผู้ดูแลคนพิการก็จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกัน 

 • ผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายจะต้องมีชื่ออยู่หลังบัตรผู้พิการ จึงจะได้รับสิทธิต่าง ๆ เช่น กู้เงินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ, เงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ
 • นอกจากเรื่องเงินฉุกเฉินคนพิการแล้วที่ผู้ดูแลจะต้องให้ความช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้พิการสามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปใช้ลดหย่อยภาษีได้อีกด้วย
 • ผู้ดูแลจะได้รับการให้บริการคำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมวิธีการดูแลผู้พิการอย่างถูกต้อง

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ