สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565

 • สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565

  ลงทะเบียนสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 ล่าสุด

  รายได้: 15,000 บาทขึ้นไป

  วงเงิน: สูงสุด 5 ล้านบาท

  ระยะเวลาผ่อน: ไม่กำหนด

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 กู้กรุงไทยข้าราชการมีอะไรอัพเดตใหม่บ้าง เช็คด่วน! 

มาแล้วสำหรับข้อมูลการอัพเดตสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 เพื่อคนที่ต้องการสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทยโดยเฉพาะ โดยจะนึกถึงธนาคารไหนไปไม่ได้นอกจากธนาคารกรุงไทยเพื่อการกู้กรุงไทยข้าราชการโดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดให้พร้อมแล้วไปกรอกแบบฟอร์มสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการได้เลยทันที ไม่รอช้ามาดูกันเลย 

 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 ฉบับอัพเดตใหม่

คนที่กำลังต้องการสินเชื่อข้าราชการกรุงไทยฟังทางนี้ เพราะสำหรับการกู้กรุงไทยข้าราชการถือเป็นทางเลือกลำดับต้น ๆ ที่คนที่ทำงานราชการนั้นใช้พิจารณาอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินเดือนหรือสวัสดิการทางธนาคารกรุงไทยก็จะมีรูปแบบของสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทยให้เป็นพิเศษได้ และสำหรับสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 นี้ก็จะมีส่วนที่แยกย่อยในแต่ละส่วนของสินเชื่อเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะมีรายได้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 ก็สามารถสมัครแบบฟอร์มสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการที่ต้องการได้เลยทันที 

 

คุณสมบัติสำคัญสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 เป็นสินเชื่อที่ให้แก่ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างซึ่งอยู่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เหล่านี้คือกลุ่มของผู้ที่สามารถกู้กรุงไทยข้าราชการได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามหากไม่ได้เป็นข้าราชการบรรจุจะต้องมีรายได้สำหรับรายได้สินเชื่อกรุงไทยเงินเดือน 15000 ขึ้นไป และมีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปีด้วยเช่นกัน 

 

ค่าธรรมเนียมที่ต้องรู้ของสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565

สำหรับสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 จะมีค่าธรรมเนียมการทำสัญญาหรือเรียกว่าค่าจัดการธรรมเนียมเงินกู้ ซึ่งเป็นสำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทยทั่วไปขึ้นอยู่กับวงเงินที่ใช้ในการขอกู้ยืม

 • วงเงินสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย ไม่เกิน 100,000 มีค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 • วงเงินสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย 100,001-500,000 มีค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 • วงเงินสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย 500,001-1,000,000 มีค่าธรรมเนียม 800 บาท 
 • วงเงินสินเชื่อข้าราชการกรุงไทย 1,000,001-2,000,000 มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 

เอกสารสำคัญสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565

เอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมสำหรับยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ 2565 จะต้องเป็นเอกสารสำคัญหลัก ๆ โดยทางธนาคารกรุงไทยจะทำการพิจารณาแต่ละรายบุคคลเป็นกรณีไป ซึ่งหากต้องการเอกสารในส่วนใดเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการกรุงไทยจะมีการติดต่อเพิ่มเติม 

 • เอกสารแสดงตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการกู้, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ กรณีที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานในหน่วยงานรัฐจะต้องแสดงบัตรประจำตัวในหน่วยงานนั้นด้วยเช่นกัน 
 • เอกสารเพื่อแสดงถิ่นที่อยู่อาศัย ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนโดยจะต้องนำต้นฉบับมาแสดง หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หากไม่มีจะต้องแสดงเอกสารที่มารายได้ให้ชัดเจน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง โดยจะต้องขอกับทางธนาคารเพื่อรับรอง Statement มาแล้วให้เรียบร้อย ควรจะยื่นประมาณ 3-6 เดือน สามารถยื่นได้หลายบัญชีเพื่อให้ทางธนาคารกรุงไทยได้ใช้ในการพิจารณา

แหล่งเงินด่วนต่างๆ