สินเชื่อพร้อมมิตร

 • สินเชื่อพร้อมมิตร

  ขอสินเชื่อพร้อมมิตรผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายๆ

  รายได้: 6,000 บาทขึ้นไป

  วงเงิน: สูงสุด 3 แสนบาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 5 ปี

สินเชื่อพร้อมมิตรคืออะไร และสมัครลงทะเบียนอย่างไรได้บ้าง 

สินเชื่อพร้อมมิตร หรือที่เราจะรู้จักกันดีกับพรอมิสสินเชื่อนั่นเอง โดยปัจจุบันถึงแม้ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะมีการควบคุมได้บ้างส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ผ่านพ้นวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจ และยังจะต้องมีการเยียวยาและฟื้นฟู เรื่องการทำอาชีพ ลดการว่างงานของกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ โดยการให้บริการสมัครสินเชื่อพร้อมมิตร ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ และสามารถจะลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านได้ โดยในการสมัครพร้อมมิตรสินเชื่อจะต้องเตรียมอะไรบ้างตามไปดูกันในหัวข้อต่อไปได้เลย

สินเชื่อพร้อมมิตร หรือพรอมิสสินเชื่อ มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 2022/2565

สินเชื่อพร้อมมิตร สมัครอย่างไร ต้องมีคุณสมบัติยังไง

สำหรับเงื่อนไขที่จะสามารถสมัครสินเชื่อพร้อมมิตรได้จะแบ่งออกเป็น 2 กรณีโดยจะแยกออกไประดับรายได้ที่จะใช้สมัครและจะได้เงื่อนไขของพรอมิสสินเชื่อที่แตกต่างกันออกไปอีกดังนี้

 1. สำหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินพร้อมมิตรสินเชื่อไม่เกิน 2 เท่าของรายได้
 2. สำหรับคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับวงเงินพร้อมมิตรสินเชื่อไม่เกิน 5เท่าของรายได้แต่ก็ไม่เกิน 300,000 บาท

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะสมัครขอสินเชื่อได้จะต้องมีรายได้เริ่มต้นที่ 8,000 บาทเท่านั้น และจะต้องผ่านการทำงานมาแล้ว 1 เดือน ซึ่งจะต้องอายุงานรวมจากบริษัทเดิมมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป 

สินเชื่อพร้อมมิตร มีเงื่อนไขและคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

สำหรับการสมัครสินเชื่อพร้อมมิตร จะเป็นวงเงินที่สามารถจะสมัครได้โดยที่จะไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25%ต่อปี โดยระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสจะไม่เกิน 5 วันทำการหรืออาจจะเร็วกว่านั้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ใช้ในการสมัคร สำหรับลูกค้าเดิมจะมีสอบถามกันเยอะมากกับการเพิ่มวงเงินพรอมิส สามารถจะติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1751 เพื่อที่จะเช็คยอดสินเชื่อที่จะสามารถขอกู้เพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารยื่นเพิ่มเติม 

สินเชื่อพร้อมมิตร จะสมัครพร้อมมิตรใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการสมัครสินเชื่อพร้อมมิตร ให้เตรียมเอกสารง่าย ๆ เพียง 3 รายการเท่านั้น ก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับตัวจริง สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง และจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน รวมถึงรายการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชีธนาคารให้มีรายการย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป  นำไปติดต่อกับสาขาที่ใกล้บ้านเพื่อสมัครพร้อมมิตรสินเชื่อได้เลย และรอการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสได้เลย

สรุปได้ว่าสินเชื่อพร้อมมิตรก็คือพรอมิสสินเชื่อ ที่เพียงมีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ 8.000 บาทก็สามารถจะสมัครสินเชื่อได้แล้ว โดยวงเงินที่จะได้ก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และเรตรายได้ที่ผู้กู้จะได้เป็นวงเงินพร้อมมิตรสินเชื่อที่ 2-5 เท่าของรายได้


แหล่งเงินด่วนต่างๆ