สินเชื่ออิ่มใจ

 • สินเชื่ออิ่มใจ

  สมัครสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยถูกจากธนาคารออมสิน

  รายได้: ไม่กำหนด

  วงเงิน: สูงสุด 1 แสนบาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 5 ปี

สินเชื่ออิ่มใจ คืออะไร มีเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครอย่างไร 2022/2565

สินเชื่ออิ่มใจ คืออะไร จะเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินที่ออกมาให้สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารได้ลงทะเบียน สมัครและนำวงเงินส่วนนี้ไปใช้ในการเพิ่มสภาพคล่อง หรือให้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยจะเป็นสินเชื่อที่จะช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และเป็นการช่วยให้คนไทยได้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง ให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

รีวิว สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร 2022/2565

สินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อธนาคารออมสิน กับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสิน

 1. สินเชื่อนาโนถูกกฎหมายจะต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ที่จะต้องเป็นร้านที่มีการขายประจำ
 2. ผู้กู้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. จะต้องมีภาพถ่ายที่ของผู้กู้และสถานประกอบการ เพื่อยื่นในการลงทะเบียน
 4. จะต้องยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในการสมัครสินเชื่ออิ่มใจ
 5. ผู้กู้จะต้องมีที่อยู่อาศัยและสถานที่ตั้งของร้านอาหารที่ชัดเจน และเป็นหลักแหล่ง
 6. จะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน เช่นเป็นลูกจ้าง หรือผู้บริหาร
 7. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
 8. ที่สำคัญจะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ กับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กับการให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99% ต่อปี และจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปีโดยสำหรับช่วง 6 เดือนแรกจะได้สิทธิพิเศษไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย แล้วจึงเริ่มชำระสินเชื่ออิ่มใจออมสินงวดแรกในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป นอกจากนี้แล้วสินเชื่อออมสินอิ่มใจยังเป็นสินเชื่อออมสินที่ให้สมัครได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถจะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เหมือนกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด 10,000 บาท

สินเชื่ออิ่มใจกับวิธีลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ

สำหรับวิธีลงทะเบียนออมสินอิ่มใจ จะเป็นการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ออมสินมายโม่ ทั้งทางเว็บไซต์และการสมัครผ่านแอพ MyMo โดยเริ่มต้นการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 5 วันทำการ หลังจากนั้นให้ผู้กู้ทำการสมัครสินเชื่ออิ่มใจได้ที่แอพ MyMo และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะให้มีการทำสัญญาผ่านแอพของธนาคารออมสินได้เลย 

จะเห็นว่าสินเชื่ออิ่มใจจะเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งเงื่อนไขการสมัครไม่ยุ่งยาก โดยวิธีการสมัครก็เหมือนกับสินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000 บาทที่จะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ให้สำหรับนำไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19


แหล่งเงินด่วนต่างๆ