สินเชื่อช้างไทย

 • สินเชื่อช้างไทย

  สินเชื่อช้างไทยวงเงินอนุมัติสูงแถมถูกกฎหมาย

  รายได้: 8,000 บาทขึ้นไป

  วงเงิน: สูงสุด 50,000 บาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 2 ปี

สินเชื่อช้างไทย จากช้างไทยสินเชื่อสํานักงานใหญ่ ถูกกฎหมาย 2022/2565

ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าจะหาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและถูกกฎหมายนั้นอาจจะหาได้ยากมาก ๆ โดยหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจกับสินเชื่อช้างไทยซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ได้การรับรองจากกระทรวงการคลัง โดยทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของช้างไทยเงินกู้จะต้องถูกกฎหมายอย่างแน่นอน โดยในหัวข้อถัดไปจะไปดูเงื่อนไขที่น่าสนใจ และคุณสมบัติ เอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการขอสินเชื่อช้างไทย pantip

รีวิว สินเชื่อช้างไทย กับเงื่อนไขในการสมัคร และถูกกฎหมายได้จริงไหม 

สินเชื่อช้างไทย ให้บริการสินเชื่ออะไรบ้าง 

ช้างไทยสินเชื่อสํานักงานใหญ่ จะให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการนำวงเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยเป็นเงินกู้ถูกกฎหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้ที่เป็นธรรม โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 • สินเชื่อช้างไทย พิโกไฟแนนซ์
 • วงเงินช้างไทยเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี
 • ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คน และต้องมีสมุดบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน
 • สินเชื่อช้างไทย  พิโกพลัส
 • วงเงินช้างไทยเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย 50,000 บาทแรกคิด 36% ส่วนที่เกินคิด 28% ต่อปี
 • ต้องมีคนค้ำประกัน 1 คนและมีเครดิตบูโรสถานะปกติ และต้องมีบัญชีเงินเดือนเป็นหลักประกัน

สินเชื่อช้างไทย กับคุณสมบัติที่สามารถจะขอสินเชื่อได้

 • จะต้องเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมั่นคง และมีอายุการทำงานมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปในการขอกู้เงินช้างไทย
 • จะต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงานในจังหวัดที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะมีดังนี้ 
 • กรุงเทพฯ 
 • สมุทรสาคร 
 • สมุทรปราการ 
 • ปทุมธานี 
 • อยุธยา 
 • สงขลา
 • รายได้จะต้องมีการจ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย กรุงศรี กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
 • ในการขอสินเชื่อช้างไทยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และเอกสารตรวจเครดิตบูโรที่ไม่มีประวัติการค้างชำระ หรือเสียประวัติและยังไม่ได้ทำการแก้ไข
 • จะต้องให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวดช้างไทยเงินกู้

เงื่อนไขพิเศษของสินเชื่อช้างไทย

จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อช้างไทย คือเมื่อมีการผ่อนชำระครบ 5 เดือนขึ้นไปจะสามารถขอกู้เงินช้างไทยเพิ่มเติมได้ โดยวงเงินที่จะได้จะเท่ากับวงเงินต้นที่ได้มีการชำระไปแล้ว โดยเงื่อนไขก็คือจะต้องไม่เคยมีการค้างชำระช้างไทยสินเชื่อ รวมไปถึงกรณีที่มีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น หรือมีการปรับจากพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถจะแจ้งกับช้างไทยสินเชื่อสํานักงานใหญ่เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้รับวงเงินช้างไทยสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้อีก

สำหรับกรณีที่ช้างไทยอนุมัติกี่วัน สำหรับการขอสินเชื่อออนไลน์ ปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการหากมีการยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ขอสินเชื่อช้างไทยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตรงตามที่บริษัทกำหนดก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่ออย่างแน่นอน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ