Mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด

 • Mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด

  ลงทะเบียน mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด

  รายได้: ไม่เกิน 30,000 บาท

  วงเงิน: สูงสุด 10,000 บาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 2 ปี

“สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” ผ่านแอปฯ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด เลื่อนกู้ได้ถึง 30 ก.ย. 2565

ใครที่กู้ “สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” จากสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 64 ไม่ทัน สามารถขอสินเชื่อธนาคารออมสินจากแอปฯ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดได้แล้ววันนี้ จะมีรายละเอียดสำคัญอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย 

 

mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด อัพเดทล่าสุดเลื่อนกู้ได้ถึง 30 ก.ย. 2565

เนื่องจากวิกฤตของโลกรวมทั้งไทยที่ต้องเผชิญขณะนี้หนีไม่พ้นเรื่องโรคโควิด -19 ทำให้ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดได้รับการเคาะจาก ครม. เรียบร้อยแล้วว่าให้มีการขยายระยะเวลาจากเดิมสิ้นสุดปี 2564 อัพเดทล่าสุดให้สามารถเลื่อนขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เป็นวันที่ 30 ก.ย. 2565 ได้หรือจนกว่าวงเงินจะหมดไป ซึ่งปัจจุบันมีวงเงินจากโครงการคงเหลือ 1,796 ล้านบาท จากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

 

เงื่อนไขที่สำคัญของ “สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” ด้วยแอปฯ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุด 

 • การสมัครขอสินเชื่อ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดได้ เป็นได้ทั้งผู้ที่มีรรายได้ประจำของเอกชนและผู้ที่ประกอบกิจการอาชีพอิสระทั่วไปก็ได้ด้วยเช่นกัน 
 • จะต้องเป็นคนไทยโดยมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วเท่านั้น 
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 นี้
 • ต้องมีการใช้งานแอปฯ Mymo มาก่อนวันที่ 1 พ.ค.2564 
 • เอกสารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก จากนั้นเอกสารเพิ่มเติมทางธนาคารจะพิจารณาผ่าน mymo สินเชื่อออมสิน 10000 คุณสมบัติว่าต้องยื่นเพิ่มเติมหรือไม่

การเช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 สามารถทำได้ผ่านทางแอปฯ Mymo โดยจะมีการอัพเดทล่าสุดผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น 

 

mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดดีไหม 

จากที่ใครหลายคนตามเรื่องสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 64 ก็จะพบว่ามีสินเชื่ออย่าง “สินเชื่อสู้ภัย Covid-19” ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อประชาชนได้เป็นทางเลือกเพื่อคนที่ต้องการกู้เงินจากในระบบหรือกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งรัฐก็ประกาศออกมาผ่านธนาคารของรัฐ 3 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ ขอสินเชื่อธนาคารออมสิน โดยจะต้องมีการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการ ซึ่งโครงการนี้ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดได้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้ประชาชนได้สามารถขอสินเชื่อออมสินล่าสุดได้ โครงการนี้เป็นสินเชื่อพิเศษที่ออกมาช่วงวิกฤตโควิด ทำให้วงเงินกู้จะไม่ได้สูงมากนักแต่จะสามารถอนุมัติวงเงินจาก mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ได้ง่ายกว่า และมีดอกเบี้ยต่ำพิเศษกว่าปกติ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องขอสินเชื่อจากทางนอกระบบ ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมากมาย เป็นทางเลือกที่ดีอย่างมากในยามวิกฤตเช่นนี้เลยทีเดียว 

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ