สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 • สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

  สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินสูงสุด 3 แสน

  รายได้: ไม่กำหนด

  วงเงิน: สูงสุด 3 แสนบาท

  ระยะเวลาผ่อน: ผ่อนนานสุด 5 ปี

ยุคโควิดก็สานฝันกิจการให้เป็นจริงได้ กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อออมสินล่าสุด 2565

สินเชื่อออมสินล่าสุดเพื่อคนที่ต้องการดำเนินกิจการโดยเฉพาะ กับ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” มาดูรายละเอียดกันเลย

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีรายละเอียดสำคัญอย่างไรบ้าง 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เป็นทางเลือกในการขอเงินกู้เพื่อดำเนินกิจการ โดยออมสินปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนใหม่ หรือมีธุรกิจอยู่แล้วต้องการนำเงินไปหมุนเวียนใช้จ่ายก็ได้เช่นกัน สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพออมสินมีวงเงินรวมของโครงการอยู่ที่ 5 พันล้านบาท ให้สามารถสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสมัครอ่านทางออนไลน์เพื่อลงทะเบียนได้ทันที

 • อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 3.99% ต่อปีเท่านั้น ตลอดสัญญาทุกฉบับ
 • ให้ระยะเวลาในการกู้เงินได้ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยไม่จำเป็นจำต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หากต้องการวงเงินสูงจะต้องมีบุคคลเพื่อค้ำประกันจะรายได้ของบุคคลที่มาช่วยค้ำประกันจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่ต้องการขอสินเชื่อออมสินสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

 

ใครขอกู้เงินสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้บ้าง

คุณสมบัติสำคัญของคนที่ต้องการขอสินเชื่อออมสินอย่างสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จะต้องเป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  จะต้องแสดงที่อยู่อาศัยได้แน่นอนและชัดเจนจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ ซึ่งจะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือทำงานด้านใดด้านหนึ่งของธนาคารออมสิน และมีความสามารถในกิจการที่จะดำเนินกิจการนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน กลุ่มอาชีพที่สามารถสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุดได้ คือ 

 • ผ่านการอบรมอาชีพด้านงานช่าง เพื่อประกอบกิจการงานช่างในประเภทกิจการนั้น ๆ เช่น ช่างเสริมสวย, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมอุปกรณ์
 • มีใบขับขี่สำหรับประเภทกิจการด้านรถยนต์ เช่น ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้โดยสาร
 • กรณีเป็นประเภทกิจการแบบรายย่อย ขนาดเล็กทั่วไป จะต้องมีสถาที่ในการจำหน่ายสินค้าหรือสถานที่ให้บริการได้แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก-ส่ง, ร้านนวดแผนไทย, ร้านสปา, ทำแฟรนซ์ไซส์ประเภทต่างๆ หรือทำร้านโชห่วย ฯลฯ 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสามารถสนับสนุนได้ค่อนข้างมีความครอบคลุมในทุกประเภทกิจการซึ่งจะเน้นเป็นลักษณะกิจการขนาดเล็ก กิจการรายย่อย สินเชื่อออมสินล่าสุดถือเป็นการให้เงินทุนเพื่อกิจการใหม่และหมุนเวียนเงินจากกิจการเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน 

 

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพแบ่งวงเงินกู้ตามประเภทกิจการ

 • วงเงินกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับวิชาชีพช่าง, รายย่อยทั่วไป 
 • วงเงินกู้สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพแบบไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ และกลุ่มประกอบกิจการแฟรนไซส์
 • วงเงินกู้สินเชื่อออมสินล่าสุดไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับกิจการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายสินค้าแน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก, ร้านค้าโชห่วย, ร้านนวด ฯลฯ

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ