กรุงไทยธนวัฏ

 • กรุงไทยธนวัฏ

  ขอสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏกี่วันทราบผลอนุมัติ?

  รายได้: 13,000 บาทขึ้นไป

  วงเงิน: สูงสุด 15 เท่าของรายได้

  ระยะเวลาผ่อน: ไม่กำหนด

แค่เงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ 15 เท่า กับกรุงไทยธนวัฏ 2565

สำหรับกรุงไทยธนวัฏถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ทางกรุงไทยได้ใช้เป็นสินเชื่อหลักที่หลายคนสนใจอย่างมาก ธนวัฏกรุงไทยเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารได้แบ่งเงื่อนไขเป็นกลุ่มลูกค้าข้าราชการกับลูกค้าเอกชน ทำให้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนก็สามารถยื่นสมัครได้ด้วยเช่นกัน 

 

กรุงไทยธนวัฏดียังไง 

กรุงไทยธนวัฏถือได้ว่าเป็นสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยที่มาแรงอีกหนึ่งตัว เพราะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เปิดให้สามารถสมัครลงทะเบียนธนวัฏกรุงไทยได้ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และจากบริษัทเอกชนเลยทีเดียว ทำให้มีความสะดวกอย่างมาก สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏถือได้ว่าเป็นสินเชื่อแบบดอกเบี้ยต่ำ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะกู้เองหรือจะมีบุคคลมาค้ำประกันด้วยก็ได้เช่นกัน ซึ่งก็จะมีผลในการพิจารณาวงเงินด้วยเช่นกัน สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะเป็นการคิดดอกเบี้ยจากวงเงินที่เบิกถอนใช้จ่ายตามจริง 

 

ข้อเสียกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะคัดเพียงบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานที่เงินเดือนผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น จึงจะสามารถขอสมัครกรุงไทยธนวัฏได้นั้นเอง ดังนั้นสาเหตุที่กรุงไทยธนวัฏไม่ผ่านนั้นก็อาจจะมาจากการที่คุณไม่ได้มีเงินเดือนผ่านทางธนาคารด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากถามว่ากรุงไทยธนวัฏผ่านยากไหม จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเสียมากกว่า เพราะทางธนาคารจะพิจารณาทั้งรายการบัญชี ภาระหนี้สิน วงเงินกู้และความสามารถในการผ่อนชำระธนวัฏกรุงไทยในวงเงินที่ต้องการ ในส่วนตรงนี้ยังไม่ถือได้ว่าเป็นกรุงไทยธนวัฏข้อเสียมากนัก 

นอกจากนี้กรุงไทยธนวัฏข้อเสียที่จำเป็นจะต้องรู้คือ ผู้สมัครจะต้องพิจารณาวงเงินจากกรุงไทยธนวัฏที่ต้องใช้ตามจริง เพราะการกู้จะมีค่าธรรมเนียมส่วนต่างปีละ 200 บาท ที่จะต้องค่าบริการ แม้ว่าจะไม่มีการเบิกถอนใช้จ่ายก็ตาม ดังนั้น ควรกู้ธนวัฏกรุงไทยในวงเงินที่จำเป็นเท่านั้น และควรจะใช้จ่ายใช้หนี้คืนให้หมดด้วยเช่นกัน 

สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานเงินเดือนหรือเป็นการทำงานในบริษัทจะไม่สามารถขอสมัครกรุงไทยธนวัฏนี้ได้แต่อย่างใด 

 

กรุงไทยธนวัฏแบบราชการ

 • ราชการที่เงินเดือนผ่านกรุงไทยและหน่วยงานมี MOU กับกรุงไทย สามารถ สมัครกรุงไทยธนวัฏด้วยวงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้ กรณีที่ไม่มี MOU จะได้รับการอนุมัติวงเงินสูงสุดสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 เท่า
 • เริ่มต้นเงินเดือนของผู้สมัครเพียง 13,000 บาทเท่านั้น 
 • จะต้องมีการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

 

กรุงไทยธนวัฏแบบพนักงานเอกชน 

 • พนักงานเงินเดือนเอกชนที่เงินเดือนผ่านกรุงไทยและบริษัทมี MOU กับกรุงไทย สามารถ สมัครกรุงไทยธนวัฏด้วยวงเงินสูงสุด 10 เท่าของรายได้ กรณีที่ไม่มี MOU จะได้รับการอนุมัติวงเงินสูงสุดสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 เท่า
 • เริ่มต้นเงินเดือนของผู้สมัครเพียง 18,000 บาทเท่านั้น 
 • จะต้องมีการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ